Social Activism Αθηνών: Newsletter 3ου τεύχους

Αθήνα: Μια πόλη σε αναζήτηση λύσεων

Η προώθηση μορφών συμμετοχικής δημοκρατίας, η ανάπτυξη διαβουλευτικών διαδικασιών και η αναζήτηση συμμάχων και συμμαχιών ως εργαλεία και κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων και ολοένα εντεινόμενων προβλημάτων στην Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Η Νέα Εποχή στο Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων σε περίοδο κρίσης αλλάζει σελίδα. Από τη μια πλευρά ο αναγκαστικός περιορισμός του προϋπολογισμού, και από την άλλη η βούληση του δημάρχου, έχουν αλλάξει τα δεδομένα διαχείρισης.

Διαβάστε περισσότερα…

 

 «Η Αθήνα χρειάζεται ολοκληρωμένες λύσεις»

Χρονολόγιο από τις Θετικές Ενέργειες του Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Γ. Καμίνης, όντας στο πηδάλιο του Δήμου Αθηναίων περίπου για 21 μήνες, έχει να επιδείξει πλούσιο έργο με έντονη κοινωνική χροιά.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και μετανάστριες

Δυνατότητα αίτησης παροχής ασύλου λόγω δίωξης λόγω φύλου

Τα ιδιαίτερα ζητήματα καταπίεσης που υφίστανται οι μετανάστριες εκτός των άλλων και λόγω του φύλου τους, αλλά και οι ενέργειες που γίνονται από την πλευρά της πολιτείας για τη βελτίωση της ζωής αυτών των γυναικών. Η δυνατότητα παροχής αίτησης εξαιτίας της δίωξης λόγω φύλου.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Μια τράπεζα… ανάποδα!

Τα παραδείγματα της «Ηθικής Τράπεζας» στην Πάντοβα της Ιταλίας

Το παράδειγμα της «Banka Etica», αλλιώς της «Ηθικής Τράπεζας» στην Ιταλία, αποτελεί το πλέον ενδεικτικό μοντέλο εναλλακτικής τράπεζας στην Ευρώπη το οποίο βασίζεται σε μια εν μέρει αντιστροφή των όρων λειτουργίας του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σε τι συνίσταται η ιδιότυπη Ηθική της ιταλικής τράπεζας; Οι αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται το εναλλακτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι η διαφάνεια ως προς τη διαχείριση, η αναγνώριση του δικαιώματος κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής ή οικονομικής κατάστασης στην πίστωση και η δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Το ποδήλατο στις αστικές μετακινήσεις

Πώς μπορεί να προβληθεί το ποδήλατο στις αστικές μετακινήσεις; Απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορεί να αποτελέσει η εύρεση κατάλληλων μηχανισμών ασφαλείας, κυρίως όμως, με την αλλαγή νοοτροπίας η οποία προϋποθέτει τη δική μας φροντίδα και την προβολή, όσον αφορά τα θετικά στοιχεία της κοινωνίας στην οποία ζούμε, οι οποίοι ως αποτέλεσμα δύνανται να οδηγήσουν στην αλλαγή των συνηθειών μας και στην υιοθέτηση ενός καλύτερου μοντέλου ζωής.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Ιδέες & Καλές Πρακτικές των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις μπορούν να προκύψουν σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας, εφόσον προάγουν το συλλογικό συμφέρον, την κοινωνική ευημερία, την τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση. Παγκοσμίως, έχουν αναπτυχθεί σε διάφορους τομείς, όπως αυτών της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης, των συνεταιριστικών τραπεζών κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Μεταναστευτικό Πρόβλημα

Η λύση μέσα από τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τη συναινετική και κοινωνική αστυνόμευση

Γνωρίζετε ότι η πρώτη Ελληνική Αρχή που έρχεται σε επαφή με τους παράτυπους παράνομους μετανάστες είναι η Ελληνική Αστυνομία;

Άρα, λοιπόν, μία ουσιαστική συζήτηση για το θέμα αυτό και κυρίως για την διαπολιτισμική αστυνόμευση, πρέπει να ξεκινήσει από εκείνο το σημείο και κυρίως με την ανάλυση του κοινωνικού περιβάλλοντος, αλλά και των πολιτικών προσεγγίσεων στη διαφορετικότητα. Αυτό θα βοηθήσει και την Αστυνομία, αλλά κυρίως τους πολίτες και τη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Κοινωνική έρευνα με τίτλο: «Κατά πόσο γνωρίζουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τις προσφερόμενες υπηρεσίες στην περιοχής της Αττικής για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»

Η κοινωνική έρευνα που διεξάγει η ΑμΚΕ «Ερύμανθος» που στόχο έχει να διερευνήσει τους τρόπους ενημέρωσης καθώς και την αποτελεσματικότητα της ενημέρωσης όσον αφορά στα προγράμματα του Δήμου Αθηναίων και της περιφέρειας Αττικής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Δημοσιογραφία Πολιτών

Το τέλος της δημοσιογραφίας όπως την γνωρίζαμε ή η συνέχεια της;

Η βασική ιδέα της Δημοσιογραφίας Πολιτών είναι ότι η συνολική γνώση των ανθρώπων είναι πλουσιότερη απ’ ό,τι μονάχα των δημοσιογράφων καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί «βήμα» ώστε να ακουστούν απόψεις ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή έως τώρα.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Η Ελλάδα στην κορυφή της… ακρίβειας!

Πώς μια χώρα σαν την Ελλάδα, πλούσια σε βιότοπους και με σημαντική εγχώρια παραγωγή, κατέχει τη θλιβερή πρωτιά υψηλών τιμών κυρίως σε είδη πρώτης ανάγκης;

Διαβάστε περισσότερα…

 

Παγκαλαβρυτινή Ένωση εν Αθήναις

Ένας σύλλογος, ένας τόπος, μια μεγάλη ιστορία

Στην οδυνηρή νεοελληνική ακαμψία της πνευματικής μας ζωής, η Παγκαλαβρυτινή Ένωση, στην υπεραιωνόβια πορεία της, διατηρεί ανέπαφες όλες εκείνες τις πάντα ζωντανές ηθικές και πνευματικές δυνάμεις, οι οποίες χάρισαν και χαρίζουν πρότυπα ζωής. Τα μέλη της, οι φίλοι και οι συνεργάτες της, κρατούν ζωντανές τις ιστορικές και αρχαιολογικές αλήθειες του τόπου και συνάμα προτείνουν λύσεις σε καυτά προβλήματα της Επαρχίας Καλαβρύτων.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Ανοιχτά Διακρατικά Προγράμματα

1.Support for information measures relating to the common agricultural policy (CAP)

2.Call for Proposal ENT/CIP/11/C/N02C00 “Reinforcing procurement of eco-innovation – Network of green public and private procurers”.

3.Διακρατικό πρόγραμμα VP/2012/009 BUDGET HEADING 04.04.01.01

«Η αμοιβαία μάθηση στον τομέα των δεξιοτήτων και της απασχόλησης στην Ε.Ε., συμβούλια δεξιοτήτων και αναδιάρθρωση»

4.Διακρατικό πρόγραμμα Preparatory action “You Guarantee”

Διαβάστε περισσότερα…