ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΘΕΣΜΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΘΕΣΜΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Θεσσαλονίκη 10 Απριλίου 6μμ.

Β΄Δημοτική Κοινότητα  (Μοναστηρίου 93)

πληροφορίες: Δημήτρης Μιχαηλίδης τηλ. 2310 282682 – 6998 282382

covers only1

covers only3a

ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΘΕΣΜΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

 

  • Κινητοποιεί τους Συλλογικούς Φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για Ανοιχτές Κοινωνικές Συμπράξεις σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
  • Προωθεί την ιδέα για τη δημιουργία Κέντρων Πρωτοβάθμιας Υγείας για ανέργους και ανασφάλιστους στη βάση των Κοινωνικών Συμπράξεων.
  • Προωθεί την ιδέα της δημιουργίας Κοινωνικών Αγροκτημάτων με συμπράξεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών.

Στο Παρατηρητήριο συμμετέχουν και είναι μέλη 400 οργανώσεις από όλη τη χώρα. Κάθε άλλη οργάνωση που θέλει να συμμετάσχει στις πρωτοβουλίες αυτές ή να προμηθευτεί το βιβλίο, μπορεί να επικοινωνήσει με τους ανταποκριτές μας στις Περιφέρειες.