Το Πεδίον του Άρεως ως Θεματικό Πάρκο κοινωνικής, οικολογικής και πολιτιστικής δράσης.

 Γράφει η Γεωργία Μπουρτζάλα,
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Πρόταση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιβαλλοντικής Δράσης με τίτλο «Πρωτοβουλία» για το Πεδίο του Άρεως στα πλαίσια της κοινωνικής σύμπραξης του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας Πολιτών.

Η πρόταση αυτής προς την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Αθηναίων προέκυψε από τις ομάδες κοινωφελούς εργασίας της Oikopress και Social Activism Αθηνών για την αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας, την τόνωση της αγοράς αλλά και της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.Tην πρωτοβουλία για το συντονισμό μιας «Κοινωνικής Σύμπραξης» με όλες τις συλλογικές οργανώσεις της περιοχής αναλαμβάνει η Oikopress και Social Activism Αθηνών με σκοπό την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική λειτουργική αξιοποίηση του πάρκου Πεδίο του Άρεως. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει α) την αξιοποίηση του Πεδίου του Άρεως ως θεματικό πάρκο πολιτιστικών εκδηλώσεων και καθιέρωση έκθεσης ανθρωπιστικής και περιβαλλοντικής δράσης, β)δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και γ) τη δημιουργία υπαίθριας Λέσχης Φιλίας.

Συγκεκριμένα:

α)Αξιοποίηση του Πεδίου του Άρεως ως θεματικό πάρκο πολιτιστικών εκδηλώσεων και καθιέρωση έκθεσης ανθρωπιστικής και περιβαλλοντικής δράσης

Το Πεδίον του Άρεως μπορεί να αξιοποιηθεί ως χώρος φιλοξενίας διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και ως τόπος έκθεσης ανθρωπιστικών και περιβαλλοντικών δράσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πάρκο μπορεί να αντικαταστήσει την παρούσα εικόνα της εγκατάλειψης, με την εικόνα ζωντανή, φιλόξενη και διάπλατα ανοικτή προς τους πολίτες. Το πάρκο που αποτέλεσε διαχρονικά σημείο πολιτιστικών συναντήσεων μπορεί να ξαναγίνει το πάρκο που ανήκει πραγματικά και ουσιαστικά σε όλους τους πολίτες και όχι μόνο σε περιθωριακές κοινωνικές ομάδες. Προτείνεται έτσι, διεξαγωγή ενός συνεδρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών μπορεί να σηματοδοτήσει μία τέτοια αλλαγή και να επιτύχει την ανάδειξη του Πεδίου του Άρεως στο ύψος που του επιφυλάσσει η μακραίωνη ιστορία του. Επιπλέον, η θεσμοθέτηση νέων εκθέσεων ανθρωπιστικών και περιβαλλοντικών δράσεων σε ετήσια βάση, εμπλέκοντας τους πολίτες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματική πρωτοβουλία μπορεί να καταστήσει το πάρκο «δεξαμενή» νέων ιδεών και συλλογικής παρέμβασης.

β)Δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης

Το πάρκο επίσης μπορεί να αποτελέσει επίκεντρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και να φιλοξενήσει ποικίλα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν μαθητές/τριες αλλά και πολίτες τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να αναπτυχθεί με βάση ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε σχέση με τα σχολεία της περιοχής, το πάρκο μπορεί να αξιοποιηθεί ως ανοικτός χώρος μάθησης σχετικά με τους κήπους στα άλση προσφέροντας πλήρη κατανόηση της αξίας του πρασίνου στον άνθρωπο, στην ποιότητα της ζωής του και στην οικολογική ισορροπία των πόλεων. Με αυτό τον τρόπο, το πάρκο ακόμη μπορεί να αξιοποιηθεί και ως χώρος φιλοξενίας προγραμμάτων εναλλακτικής ή δια βίου μάθησης. Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο της Κοινωνίας των Πολιτών συνδυάζοντας αυτούς τους ανθρώπινους διαθέσιμους πόρους με τις ανάγκες της πόλης, υποστηρίζει την έξυπνη διαχείριση της γνώσης με σκοπό την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων.

γ)Δημιουργία μίας υπαίθριας Λέσχης Φιλίας

Με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, την κοινωνική προσφορά και ποιότητα ζωής όχι μόνο για τους ηλικιακά νέους πολίτες αλλά και για αυτούς της τρίτης ηλικίας προτείνεται η δημιουργία ανοικτής Λέσχης Φιλίας στο πάρκο η οποία θα συνιστούσε μια καινοτόμα δράση. Το Πεδίο του Άρεως μπορεί να δώσει ερεθίσματα για την λειτουργία ομάδων νοητικής ενδυνάμωσης στην ύπαιθρο, δημιουργική απασχόληση εμπνευσμένη από το τοπίο όπως η ζωγραφική και το τραγούδι και εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα για τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας. Μία υπαίθρια Λέσχη Φιλίας κάνει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας να παύουν να είναι παραγκωνισμένοι και περιχαρακωμένοι στα όρια ενός κτιρίου, να νιώθουν ευεξία και αύξηση της λειτουργικότητάς τους μα πάνω από όλα να νιώθουν ισότιμοι Πολίτες οι οποίοι είναι σε επαφή με την Πόλη και το Πράσινο! Με αυτό τον τρόπο το πάρκο μπορεί να αναζωογονηθεί και να γίνει φιλόξενο προς όλους, μικρούς, μεγάλους, Έλληνες και αλλοδαπούς, αποκαθιστώντας τη διαγενεακή επικοινωνία αλλά και την πολυπολιτισμική επαφή. Έτσι οι οικογένειες μπορούν να επισκέπτονται ξανά και ξανά το πάρκο, να εκπαιδεύονται, να ψυχαγωγούνται, να απολαμβάνουν τη φύση, να γνωρίζονται και να συμβιώνουν αρμονικά μέσα στη πόλη.

Σε αυτό το πλαίσιο το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο αναλαμβάνει τη σύνταξη ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών (σας επισυνάπτεται σχετική λίστα των οργανώσεων οι οποίες συμφωνούν με το υπόμνημα) και τον Δήμο Αθηναίων, με αναλυτικό καταμερισμό των δράσεων και ευθυνών που μπορεί να αναλάβει κάθε φορέας.

Η πρωτοβουλία μας με την πρόταση αυτή μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για διάλογο με όλες τις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν κοινωφελή δράση στο χώρο.