(Δωρεάν επιχειρηματικό σχέδιο για επιδοτούμενα προγράμματα)

(Δωρεάν επιχειρηματικό σχέδιο για επιδοτούμενα προγράμματα)

(Δωρεάν επιχειρηματικό σχέδιο για επιδοτούμενα προγράμματα)

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Η πανελλήνια Σύμπραξη κοινωνικής οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) στο πλαίσιο της αλληλέγγυας συμβουλευτικής που ασκεί τα τελευταία χρόνια για τις εθελοντικές οργανώσεις και φορείς κοινωνικής οικονομίας με χαρακτηριστική δράση το Μέντορες για την κοινωνική οικονομία, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προσφέρει 3 τρία εναλλακτικά πρότυπα σχέδια για την χρηματοδότηση σε ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ.

Προαπαιτούμενο αυτής της προσφοράς είναι ένα τοπικό σύμφωνο συνεργασίας με 5 τουλάχιστον συλλογικούς φορείς για θεσμούς τοπικών πολιτιστικών εκθέσεων, αγροτικής κληρονομιάς και εναλλακτικά εκθετηρίου τοπικών τοπικών προϊόντων π.ο.π

Η ΠΕΣΚΟ είναι σε θέση να ενημερώσει επίσης για όλη την διαδικασία..

Για περισσότερες πληροφορίες

(ΠΕΣΚΟ)

τηλ. 210 8813760

mail: peskonet@gmail.com

http://socialactivism.gr/

ΑΝΟΙΚΤΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓoΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ