Τι είναι το κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η.;

Επιμέλεια: Χριστίνα Χαραλαμποπούλου
Διεθνολόγος

Πηγή: dei.gr

f12-Charalampopoulou-DEHΜέσα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που όλοι μας βιώνουμε, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, είμαστε σε συνεχή αναζήτηση λύσεων ή τουλάχιστον ανακούφισης από αυτήν την «απάνθρωπη» οικονομική κρίση. Μία τέτοια πρωτοβουλία η οποία έχει ως προθεση την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού από τα έξοδα, είναι το Κοινωνικό Τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. Ουσιαστικά, παρέχεται έκπτωση στο οικιακό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. Το ύψος της έκπτωσης καθορίζεται αναλόγως από την κατηγορία που ανήκει κανείς. Αυτοί που μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση είναι τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, οι τρίτεκνοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με αναπηρία.

 

Η Πολιτεία θέσπισε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών. Με την νεότερη απόφαση του Υπουργείου (υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11), αυξήθηκαν τα ανώτερα όρια της τετραμηνιαίας κατανάλωσης ανά κατηγορία ευπαθούς ομάδας και άλλαξε το εισοδηματικό κριτήριο για την κατηγορία των ΑΜΕΑ.

Το κοινωνικό τιμολόγιο προσφέρεται σε όλους τους δικαιούχους ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει. Η διαδικασία είναι απλή, στον ιστότοπο της Δ.Ε.Η, υπάρχει η αίτηση την οποία υποβάλλουν οι δικαιούχοι προκειμένου να υπαχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Η εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για τους δικαιούχους ξεκινά από 1 Ιανουαρίου εκάστοτε έτους, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων των αιτήσεων, από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, ΟΑΕΔ).

Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις στο χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου και εγκρίνονται οι αιτήσεις τους, είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου από την έναρξη του επόμενου έτους.

Αιτήσεις παραλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστοτε έτους. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Τιμολογίου, αυτό θα εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις; Ποιος μπορεί να υπαχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο;

Βασικές Προϋποθέσεις
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στις πρώτες 800
kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου

2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου

3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο

4. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορίαn δικαιούχου (1.400 kWh ή 1.600 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.


Δικαιούχοι
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 30% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 05.01.12, στις πρώτες 800
kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

  • Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.400 kWh
  • Τρίτεκνους: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 22.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.600 kWh

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 35% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 05.01.12 στις πρώτες 800 kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

  • Μακροχρόνια ανέργους: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών την 30/11 εκάστοτε έτους, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.400 kWh
  • Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 22.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.600 kWh.

 

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου.

Οι πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζουν είναι:

  1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού)
  2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)