Υποβολή Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Παρατάθηκε η περίοδος υποβολής αιτήσεων. Δείτε σχετική ανακοίνωση.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις ενδιαφερόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.4019/2011 που δραστηριοποιούνται στα χωρικά όρια της Περιφέρειας Αττικής, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με σκοπό την φιλοξενία τους στην Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που θα δημιουργηθεί με βάση την υπ.αριθμ. 35/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αρχικό σκοπό την υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων».

Η αίτηση μαζί με τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως στην Διεύθυνση: Συγγρού 15 – 17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, στον 6ο όροφο.

Η περίοδος υποβολής ορίζεται από τις 20/08/2013 έως τις 30/08/2013 (εργάσιμες ημέρες) και ώρες 09.00 – 14.00

Οι Κοιν.Σ.Επ. που θα προκριθούν μετά την αξιολόγηση των προτάσεων θα υπογράψουν προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής.

Επισυνάπτονται:

– H ανοιχτή πρόσκληση

– Η αίτηση συμμετοχής καθώς και τα

Παράρτημα Ι – Πίνακας Αξιολόγησης Κοιν.Σ. Επ

Παράρτημα ΙΙ – Δικαιολογητικά υπογραφής προγραμματικής σύμβασης

Παράρτημα ΙΙΙ- Σχέδιο Προγραμματικής σύμβασης

  
Πληροφορίες από τους υπαλλήλους
: 

Αλεξοπούλου Δήμητρα

213 2063809

dalexopoulou@patt.gov.gr

Κασάπα Γεώργιο

213 2063529

gkasapas@patt.gov.gr

Μιχαλοπούλου Σοφία

213 2063526

smichalopoulou@patt.gov.gr

 
Αρχείο Μέγεθος Αρχείου Ημερομηνία Ανάρτησης
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (25_07_13_thermokoitida.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 379 Kb         25/07/2013
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (aitisi.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 44 Kb         25/07/2013
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (parartima1.XLS)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 211 Kb         25/07/2013
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (parartima2.pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 296 Kb         25/07/2013
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (parartima3.pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 484 Kb         25/07/2013