Διεθνής Ένωση Αυτοδιαχειριζόμενων Αλληλοβοηθητικών Ταμείων Υγείας (AIM)

Η Διεθνής Ένωση Αυτοδιαχειριζόμενων Αλληλοβοηθητικών Ταμείων Υγείας (AIM) ιδρύθηκε το 1950, συγκεντρώνει 41 εθνικές ομοσπονδίες αυτόνομης ασφάλισης υγείας και οργανώσεις κοινωνικής προστασίας από 27 χώρες, κυρίως στην Ευρώπη, όλες λειτουργώντας σύμφωνα με τις αρχές της Αλληλεγγύης και με μη κερδοσκοπικό προσανατολισμό.

 

Τα μέλη της ΑΙΜ παρέχουν κάλυψη, κυρίως, απέναντι στον κίνδυνο ασθενείας σε 230 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και σε περισσότερους από 160 εκατομμύρια στην Ευρώπη με τρεις τρόπους:

  1. Συμμετέχοντας απευθείας στη διαχείριση της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας.
  2. Παρέχοντας συμπληρωματική ασφάλιση υγείας.
  3. Με απευθείας παροχή υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών μέσα από ίδιες εγκαταστάσεις.

Η ιδιαιτερότητα των Αυτοδιαχειριζόμενων Αλληλοβοηθητικών Ταμείων Υγείας, έγκειται κυρίως στο σεβασμό προς τις αξίες και τις αρχές διακυβέρνησης που τα διέπουν. Είναι «κοινωνίες» που βασίζονται σε πρόσωπα και δεν έχουν μετόχους. Δεν αμείβουν επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μερισμάτων.

 

Web url: Association Internationale de la Mutualité (AIM)