Αθανασία Οικονόμου

Πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εκπονήσει εργασίες για Ευρωπαϊκά θέματα καθώς και για θέματα δημόσιας διοίκησης και συνταγματικού δικαίου. Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει μαθήματα μεταπτυχιακού προγράμματος με θέμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας.