Γεωργία Κεραμάρη

Πτυχιούχος του Τμήματος «Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» του «Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Προγράμματος «Διοίκηση Υπηρεσιών» του Τμήματος «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του «Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Πρακτική άσκηση: Στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και στο «Ινστιτούτο Επικοινωνίας».

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.