ΚΕΠΚΑ: Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

kepkaΤο ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών) είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, πανελλαδική Ένωση Καταναλωτών. Εδώ και εικοσιοκτώ χρόνια, αγωνίζεται για την προστασία των δικαιωμάτων των Καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 

Ιδρύθηκε το 1982. Είναι η μοναδική μεγάλη Ένωση Καταναλωτών, που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι Οργάνωση με υπαρκτά μέλη, με καταστατικές λειτουργίες (προγραμματικές – απολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις, δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού, αιρετό ανά τριετία Διοικητικό Συμβούλιο, και Ελεγκτική Επιτροπή). Διοικείται, από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, όλα τα μέλη του οποίου είναι καθαρά εθελοντές. Είναι η πρώτη Ένωση Καταναλωτών, που αναγνωρίστηκε και καταγράφηκε στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τα κριτήρια του Ν.2251/94, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3587/2007. Έχει συμβάλλει, ουσιαστικά, με την αξιόπιστη και συνεχή του δράση στην ενδυνάμωση του Καταναλωτικού Κινήματος στη χώρα μας.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρεμβαίνει, δυναμικά, για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου, που προστατεύει τον Καταναλωτή, στη λειτουργία της αγοράς. Επειδή πιστεύουμε ότι η προστασία του Καταναλωτή δεν επιτυγχάνεται με μεμονωμένους νόμους, αλλά μέσω της ενσωμάτωσης της προστασίας αυτής σε όλη τη νομοθεσία, εκπροσωπούμε τους Καταναλωτές και παρεμβαίνουμε, σε Τοπικό, Εθνικό, και Διεθνές επίπεδο και σε όλους τους αρμόδιους φορείς.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσωπεί τους καταναλωτές, σε τοπικό επίπεδο (Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Ν. Θεσσαλονίκης, Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών του Ο.Α.Σ.Θ.), σε εθνικό επίπεδο (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή – Ο.Κ.Ε., Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς – Ε.Σ.Κ.Α., Επιτροπή Δ.Ε.Κ.Ο., Εθνικό Συμβούλιο Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν – Ε.Σ.Η.Ε., Επιτροπή Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών του Ε.Σ.Κ.Α., Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων, Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων και Βίας – Ε.Δι.Π.Α.Β., Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων – Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτών – ECCG, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών–B.E.U.C., Ευρωπαϊκή Ένωση για το συντονισμό της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην Πιστοποίηση – A.N.E.C., Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Διαφάνεια – ALTEREU, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πανεπιστημίων για τη Δια Βίου Μάθηση – EUCEN) και σε διεθνές επίπεδο (Διεθνή Οργάνωση Καταναλωτών – C.I., Διεθνή Οργάνωση Υγείας – H.A.I και Διατλαντικό Διάλογο Καταναλωτών–T.A.C.D.).

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη χρήση του διαδικτύου στον Internet Corporation for Assigned Names and NumbersICANN. Από το Δεκέμβριο του 2004, έως και το 2007, ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, ήταν ο Συντονιστής του Ε.Σ.Κ. Από το Φεβρουάριο του 2008, ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Κ.Α. Από το Φεβρουάριο του 2010, η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ. διορίστηκε τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Καταναλωτών – ECCG.

Με πρωτοβουλία του ΚΕΠΚΑ, ιδρύθηκε, το 1999, η Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος- Ο.Ε.Κ.Ε., η οποία αποτελείται από 9 Οργανώσεις, που δεν είναι σφραγίδες, έχουν καταστατικές λειτουργίες και πλούσια συνεχή δράση:

  • ΚΕ.Π.ΚΑ.- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών
  • ΚΕ.Π.ΚΑ.- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Νάουσας 
  • ΚΕ.Π.ΚΑ.- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Μουδανιών
  • ΚΕ.Π.ΚΑ.- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Κοζάνης
  • ΕΝ.ΚΑ.- Ένωση Καταναλωτών Δράμας
  • ΕΝ.ΚΑ.- Ένωση Καταναλωτών Ροδόπης
  • ΕΝ.ΚΑ.- Ένωση Καταναλωτών Βόλου
  • ΚΕ.Π.ΚΑ.- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Πρέβεζας
  • ΣΥ.Π.ΚΑ. – Σύλλογος Προστασίας Καταναλωτών Έδεσσας
  • Επίσης, έχουν δημιουργηθεί πυρήνες και σε αρκετές άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ενημερώνει τους Καταναλωτές, με δελτία τύπου, παρεμβάσεις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και στον έντυπο τύπο, ημερίδες, με ειδικούς επιστήμονες, επισκέψεις σε σχολεία, με έρευνες και ενημερωτικές εκστρατείες. Στα πλαίσια της ενημέρωσης των Καταναλωτών, το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκδίδει, σε μηνιαία βάση, το περιοδικό «Καταναλωτικά Βήματα», ένα πραγματικό εργαλείο, για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προστασία των Καταναλωτών. 7.500 αντίτυπα διανέμονται, κάθε δίμηνο, στα μέλη των Οργανώσεων της Ο.Ε.Κ.Ε., και σε Καταναλωτές, που επισκέπτονται τα γραφεία των παραπάνω Οργανώσεων καθώς και σε φορείς της Πολιτείας και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η έκδοση του περιοδικού γίνεται με ιδίους πόρους και εθελοντική δημοσιογραφία, διότι το ΚΕΠΚΑ δε δέχτηκε ποτέ και δε δέχεται διαφημίσεις, οι οποίες δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης της Οργάνωσής μας, από τους διαφημιζόμενους. Αυτό, βέβαια, μας στερεί πολύτιμους πόρους για τη βελτίωση των εκδόσεών μας.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. διαθέτει ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.kepka.org, για την πληροφόρηση των Καταναλωτών και email consumers@kepka.org για την κατάθεση καταγγελιών.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι, ίσως, η μοναδική ελληνική Ένωση Καταναλωτών, η οποία μεσολαβεί, για την επίλυση των διαφορών, μεταξύ Καταναλωτών – Προμηθευτών. Το 2009, το ΚΕΠΚΑ κατέγραψε 11.766 παράπονα – καταγγελίες Καταναλωτών. Το 99,60% αυτών των καταγγελιών επιλύθηκαν, προς όφελος των Καταναλωτών, χάρη στις παρεμβάσεις του ΚΕ.Π.ΚΑ.

 


Πηγή: Ευρωπαϊκή Κοινότητα Συνεταιρισμών Καταναλωτών (EUROCOOP)