ΕΚΠΟΙΖΩ: Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής»

ekpoizoΗ Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα στην Αθήνα (με παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα) αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών βάσει των νόμων 2251/94 και 3587/2007 «για την προστασία του καταναλωτή». Ιδρύθηκε το 1988 με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

 

Οι βασικές αρχές λειτουργίας της είναι:

  • Ανεξαρτησία από πολιτικά κόμματα και οικονομικά συμφέροντα.
  • Επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση κάθε ζητήματος ως προϋπόθεση σωστής αντιμετώπισης.
  • Έγκυρη, τεκμηριωμένη και υπεύθυνη πληροφόρηση των καταναλωτών.
  • Αντικειμενικότητα και ρεαλισμός στις απόψεις και προτάσεις.
  • Συνεργασία με οποιονδήποτε φορέα ιδιωτικό ή κρατικό, ο οποίος συμβάλλει στην προστασία του καταναλωτή.

Οι πόροι της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. προέρχονται από:

  • τις συνδρομές των μελών της,
  • χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την μορφή προγραμμάτων,
  • την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή,
  • άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς δημόσιους οργανισμούς,
  • εθελοντική εργασία.

 

Web url: ΕΚΠΟΙΖΩ: Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής»