ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Συνέντευξη του Σύρου Κοσκοβόλη υποψήφιου δημοτικού συμβούλου στο δήμο της Αθήνας με το συνδιασμό ”δικαίωμα στην πόλη” του Γ.Καμίνη στη Social Activism Αθηνών.

Σύρος

Ποια είναι τα κυριότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου σας  και ποια τα μέτρα που προτείνετε;

Ο Δήμος Αθηναίων κατά την πιο πρόσφατη απογραφή της ΕΣΥΕ (2011) παρουσιάζει σοβαρή μείωση του πληθυσμού κατά 16,9%, που πλέον ανέρχεται σε 655.780 άτομα, από 789.116 άτομα κατά την απογραφή του 2001. Η μείωση αυτή εκτιμάται ότι οφείλεται στην ολοένα και εντονότερη υποβάθμιση μεγάλου μέρους του «ιστορικού κέντρου» της πόλης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Η εικόνα της πόλης της Αθήνας (κυρίως του ιστορικού κέντρου) ,ενέχει χαρακτηριστικά έκτακτης ανάγκης. Παρουσιάζονται μεγάλα και κρίσιμα προβλήματα σε πολλά επίπεδα (κοινωνικό, περιβαλλοντικό, λειτουργικό κ.λπ.), τα οποία μέρα με τη μέρα μεγεθύνονται. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στη χώρα, της ύφεσης, της σημαντικής αύξησης της ανεργίας, και της συνακόλουθης δημιουργίας εξαιρετικά σοβαρών προβλημάτων κοινωνικής συνοχής.

Τα προβλήματα αυτά εστιάζονται κατά βάση σε ενήλικα άτομα και τα παιδιά τους, που βρίσκονται – λόγω της οικονομικής κρίσης – σε κατάσταση ανάγκης. Ενδεικτικά, αφορούν ακατάλληλη ή επισφαλή στέγαση, γενικότερη οικονομική ανέχεια, αλλά και αδυναμία κάλυψης στοιχειωδών αναγκών (διατροφή, πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας, κ.λπ.), με όλες τις συνέπειες που αυτά έχουν σε όλα τα μέλη της οικογένειας και, ιδίως, στα παιδιά. Τα προβλήματα αυτά εκτιμάται ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα λάβουν εκρηκτικές διαστάσεις και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, προεξάρχοντος του Δήμου της Αθήνας, θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπισή τους.

Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

 • Ύφεση, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης – μαζική απώλεια θέσεων εργασίας.
 • Υψηλά επίπεδα κινδύνου φτώχειας.
 • Έλλειψη προσαρμογής των δεξιοτήτων/ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες (ιδιαίτερα για ενήλικες ανέργους και εργαζόμενους με κενά σε γνώσεις και ασυνέχεια στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές).
 • Δυσκολία πρόσβασης στην εργασία για τις γυναίκες και τους νέους, με συνέπεια πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης γι’ αυτούς.
 • Μακροχρόνια ανεργία και δυσκολία πρόσβασης στην εργασία για ειδικές ομάδες πληθυσμού.
 • Αδήλωτη εργασία – παραεμπόριο.
 • Μεγάλος αριθμός μη νόμιμων μεταναστών, που διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες.
 • Εμφάνιση προβλημάτων δημόσιας υγείας του πληθυσμού (π.χ. ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων AIDS, απόρροια της παράνομης πορνείας).
 • Εκτιμώμενη έλλειψη οικονομικών πόρων του Δήμου για την άσκηση πολιτικών.

Το πρόβλημα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βαίνει αυξανόμενο συνεπεία της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2012 με τίτλο «Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2010 – Κίνδυνος Φτώχειας», το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 27,7% του πληθυσμού της χώρας. Ενώ ο κίνδυνος της φτώχειας στην Ευρώπη των 27 κρατών μελών εκτιμάται σε 16,4%.

Το πρόβλημα της φτώχειας είναι εξαιρετικά επώδυνο στο Δήμο Αθηναίων, λόγω του ελλιπούς δικτύου κοινωνικής συνοχής και αλληλοβοήθειας, σε αντίθεση με την ελληνική περιφέρεια που οι στενότεροι κοινωνικοί δεσμοί και η οικογένεια δρουν ως προστατευτικό δίχτυ ασφαλείας. Συγκεκριμένα, με βάση στοιχεία για την κοινωνική κατάσταση στο Δήμο Αθηναίων (βλέπε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αθηναίων 2012-2014), εκτιμάται ότι στο κέντρο της Αθήνας διαβιούν περίπου 1.700 άτομα που χαρακτηρίζονται ως άστεγοι. Αναφορές Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και άλλων δρώντων στο πεδίο εκτιμούν ότι ο αριθμός των αστέγων στο Δήμο Αθηναίων ξεπερνά τα 3.000 άτομα.

Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών προτείνουμε να ληφθούν μέτρα που θα στοχεύουν στα ακόλουθα:

 • Βελτίωση και επέκταση των δράσεων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άστεγοι, παιδική φτώχεια κ.λπ.).
 • Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση των γυναικών, των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού.
 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, μέσω εφαρμογής στοχευμένων πολιτικών δια βίου μάθησης.
 • Υλοποίηση πολιτικών ενσωμάτωσης των νομίμων μεταναστών στον κοινωνικό ιστό.
 • Ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος των μη νόμιμων μεταναστών.
 • Προάσπιση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού με την αντιμετώπιση του κατακερματισμού και των ελλείψεων στο σύστημα πρόληψης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
 • Βελτίωση των συνεργιών μεταξύ Υπουργείου Υγείας, ΜΚΟ ,Δήμου και Εκκλησίας..

 

 

Γιατί κατεβαίνετε στις εκλογές;

 

Θα  προσπαθήσω να  αποτελέσω μια  γέφυρα που  θα συνδέσει τον Δήμο με τα Επιμελητήρια, τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και  την  Εκκλησία, για  να κάνουμε τον Δήμο Αθηναίων πρότυπο άσκησης μιας σύγχρονης  πολιτικής για  την  κοινωνική πρόνοια, τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας και  την τοπική ανάπτυξη. Ελπίζω  να  το  πετύχω, αξιοποιώντας την  30χρονη εμπειρία μου  στον ΕΟΜΜΕΧ,  στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, στην προώθηση της γυναικείας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στην υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στην προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων και εργαζομένων καθώς και  στην αξιοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 

Ποιες είναι οι τρεις προτεραιότητες της πόλης σας για την επόμενη πενταετία;

 

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των Δήμων;

                                                                                                         

Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στα κοινά;

 

Ποιες είναι οι προτάσεις του συνδυασμού σας για την ανάπτυξη και διεύρυνση του δικτύου αλληλοβοήθειας των δημοτών;

 

Ποια είναι η θέση του συνδυασμού σας για το μεταναστευτικό;

 

Ποια πρόταση θα θέλατε να προωθήσετε αν εκλεγείτε;

 

Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων;

 

Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την τοπική ανάπτυξη;

 

Ποιες είναι οι προτάσεις σας για τη διοικητική απλοποίηση στη Δήμο, προς όφελος των πολιτών;

Σχεδιασμός και εγκατάσταση   ενός Ολοκληρωμένου  Συστήματος  Διαχείρισης Εγγράφων και Διαδικασιών , με την εφαρμογή προσεγγίσεων και τεχνολογιών που βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο (RFID, QR codes, Εξόρυξη Διεργασιών).  το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπηρεσίες με τις οποίες έχουν συναλλαγές οι δημότες για την ταχύτερη, περισσότερο αξιόπιστη και πλήρως διαφανή εξυπηρέτησή του.

Ο δήμος θα μειώσει στο ελάχιστο την  γραφειοκρατία στις συναλλαγές με τους πολίτες αντικαθιστώντας τη γνωστή διαδικασία συμπλήρωσης αιτήσεων προς τις υπηρεσίες με τη χρήση της Κάρτας του Δημότη μέσω της οποίας ο κάθε δημότης θα μπορεί, είτε προσερχόμενος στα Σημεία Εξυπηρέτησης Δημότη (ΣΕΔ), είτε μέσω internet, είτε μέσω κινητής τηλεφωνίας, να υποβάλει το αίτημά του και στη συνέχεια να παρακολουθεί με ηλεκτρονικό τρόπο τον εξέλιξή του μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Το Σύστημα θα υποστηρίζει παράλληλα τους υπαλλήλους στη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ικανοποίηση κάθε αιτήματος μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, αυξάνοντας την παραγωγικότητα τους, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας και, πολύ σημαντικό, ενισχύοντας την ασφάλεια της διακίνησης των εγγράφων. Τέλος, θα παρέχει τη δυνατότητα στη Διοίκηση του Δήμου να εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την αναγνώριση πιθανών δυσλειτουργιών σε συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη καθυστερήσεων και την εν γένει μη ποιοτική εξυπηρέτηση των δημοτών.    

Για την ολοκλήρωση της σχεδίασης του ολοκληρωμένου αυτού συστήματος ο δήμος να συνεργαστεί με επιστημονικούς φορείς εγνωσμένου κύρους ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο προς όφελος των δημοτών όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα.

 

 

Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την ανάπτυξη του τουρισμού στο Δήμο σας;

 

Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020  για την πόλη σας;

 

Ο συνδυασμός μας «Δικαίωμα στην Πόλη» θα συνεχίσει το σχηματισμό του οράματός και της εφαρμογής του μέσα από τη συνεργασία με τους φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 πάνω στη μεθοδολογία της έξυπνης εξειδίκευσης.

 Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, οι προτάσεις μας  βασίζονται στις ακόλουθες τέσσερεις προτεραιότητες:

 • ØΑθήνα:Ελκυστικότερη πόλη

Για να γίνει ελκυστικότερη η Αθήνα θα προωθήσουμε δράσεις και προγράμματα για μια ευέλικτη και δυναμική οικονομία με συγκεκριμένα μέτρα για την ενσωμάτωση των κοινωνικών ομάδων, την εκπαίδευσή τους και την ανάπτυξη ενός κλίματος ασφάλειας.

 • ØΑθήνα: Πόλη της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.

Σκοπός μας είναι να αναλάβουμε νέες πρωτοβουλίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με την συνεχή εισαγωγή καινοτομιών αντλώντας ιδέες από πελάτες, προμηθευτές και άλλους συνεργάτες στη διεθνή αγορά για να παίξει η Αθήνα το ρόλο της και να αναγεννηθεί. Θα προωθήσουμε κατάλληλες παρεμβάσεις, τόσο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, όσο και κυρίως για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητάς τους αξιοποιώντας τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές με έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Αθήνας.

 

 • ØΑθήνα: Πόλη της Γνώσης και των Νέων Επιχειρηματιών Η Αθήνα είναι η πόλη που δέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές και αποτελεί τη βάση πολλών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και υποχρέωσή της να συνδέσει αποτελεσματικά αυτό το δυναμικό μέσα από υποδομές και δικτύωση.

Σκοπός μας είναι να αξιοποιηθούν όλες οι υποδομές που έχουν εγκαταλειφθεί στο κέντρο με την μετατροπή της σε  πόλη – θερμοκοιτίδα που θα  προσφέρει χώρους με σαφή ταυτότητα που θα ενισχύουν τη δέσμευση της πόλης σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά οράματα με την ενεργοποίηση  των επιχειρηματικών φορέων και του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού στην ανάπτυξη και διαχείρισή τους. Δημιουργία προσανατολισμένων θεματικά θερμοκοιτίδων, χρηματοδότηση της ανάπτυξης νέων ιδεών και προϊόντων, προσέλκυση νεαρών επιχειρηματιών (απόφοιτων) στην πόλη(Do it in Athens), διασύνδεση των πανεπιστημιακών φορέων προς αυτή την κατεύθυνση, υπηρεσίες επίλυσης καθημερινών προβλημάτων των φοιτητών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κλπ.

 • ØΑθήνα: ‘Έξυπνη Πόλη

«Έξυπνη πόλη» είναι αυτή που εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα των ευκαιριών που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για αύξηση της τοπικής ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας. Τέτοιες εφαρμογές είναι η ηλεκτρονική επισκόπηση της διαθεσιμότητας των χώρων στάθμευσης, έξυπνες στάσεις με πληροφορίες για την κίνηση, παρακολούθηση εμπορικών τάσεων και συγκριτικών δεικτών τιμών, η αναφορά προβλημάτων κάθε είδους στις τοπικές αρχές, κτλ.

 • ØΑθήνα:Πράσινη ενεργειακά πόλη

Πράσινη πόλη σημαίνει την αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και της κατανάλωσης, που οδηγούν στην αειφόρο χρήση των πόρων και στη μείωση των εκπομπών αερίων. Οι πράσινες πολιτικές που δεν υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Τέτοιες πολιτικές είναι :

 1. oη βελτίωση της ποιότητας των αστικών υπηρεσιών (π.χ. αστική αναζωογόνηση, η πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους, η βελτίωση υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης),
 2. oη μείωση της κατανάλωσης πόρων (π.χ. αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων, αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, περιορισμός της άναρχης δόμησης, μείωση των αποβλήτων), και,
 3. oη διάδοση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και υπηρεσιών.

Η πράσινη Αθήνα σίγουρα φαντάζει σαν ένα μακρινό όνειρο. Παρόλα αυτά όμως, παρεμβάσεις όπως η εξοικονόμηση ενέργειας από το δημοτικό οδοφωτισμό με την τοποθέτηση φωτιστικών LED, ή η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια του δήμου με έξυπνη απομακρυσμένη ενεργειακή παρακολούθηση και διαχείριση, ή η προτροπή χρήσης πράσινων υλικών και μεθόδων κατασκευής στα νέα ή στα ανακαινιζόμενα κτήρια και σχολεία δεν ανήκουν στη σφαίρα του μη εφικτού.

 

 

Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας;

Πιστεύουμε ότι η συστηματική ανάπτυξη του τομέα της Κ.Ο. μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις, στην  οικονομική κρίση που έχει πλήξει την οικονομία και την ελληνική κοινωνία με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, ειδικά στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη προώθηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου και την ανταπόκριση σε ανάγκες που δεν καλύπτονται από την αγορά ή το κράτος.

Θα ενθαρρύνουμε τη συνεργασία του Δήμου της Αθήνας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, την εκκλησία και την επιχειρηματική κοινότητα, αξιοποιώντας τα κίνητρα που  δίνει  ο Ν. 4019 /2011 στις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, τα Επιμελητήρια, τους συνεταιρισμούς τις τοπικές επαγγελματικές ενώσεις κλπ. για τη δημιουργία  «Κοινωνικών  Αναπτυξιακών Συμπράξεων» με τη Τ.Α. τα οποία ως τώρα δεν έχουν αξιοποιηθεί.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός τέτοιου συνεργατικού σχήματος στο Δήμο της Αθήνας, για την κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία, με την υπογραφή ενός Συμφώνου Συνεργασίας, θα βασίζεται  πάνω στις εξής βασικές αρχές:

 • Εδραίωση μιας ενισχυμένης εταιρικής σχέσης, στην οποία θα μετέχουν ο δήμος, τα Επιμελητήρια της Αθήνας, οι Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και η εκκλησία.

—  Καλλιέργεια των αρχών της κοινωνικής οικονομίας με έμφαση στην αλληλεγγύη σε μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου.

—  Ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με στόχο την αξιοπρεπή διαβίωση των μελών, τη μακροχρόνια διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη σταδιακή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

—  Εφαρμογή ενός διαφανούς, αντικειμενικού, αξιοκρατικού και δημοκρατικού συστήματος στη βάση της λογιστικής, φορολογικής και ασφαλιστικής πολιτικής της κοινωνικής επιχείρησης.

—  Τοπική ανάπτυξη με στροφή στην ποιότητα με πιστοποιημένα κοινωνικά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και με την επένδυση σε καινοτόμες δράσεις που εμπλουτίζουν και διαφοροποιούν το κοινωνικό προϊόν.

—  Ενεργητική υποβοήθηση κοινωνικών ομάδων στην επανένταξη στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας ευνοϊκό κλίμα άρσης αποκλεισμού, πολύ περισσότερο αποφυγής των νέων μορφών αποκλεισμού επιμέρους κοινωνικών ομάδων.

—  Ανάπτυξη συνθηκών ή αξιοποίηση ευκαιριών αμφίδρομου οφέλους μέσα από δημιουργία δικτύων ομοειδών επιχειρήσεων.

—  Δημοσιότητα και πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στην κοινωνική επιχείρηση.

 

Αντικείμενο αυτής της συνεργασίας θα είναι:

 • η  εκπόνηση ενός οδικού χάρτη όπου θα περιγράφονται τα βήματα διασφάλισης της βιωσιμότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων εξετάζοντας  τις ανάγκες τους
 • η , θεσμικού και μη χαρακτήρα, για την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας με επιλεγμένες περιοχές του εξωτερικού όπου εφαρμόζονται ανάλογα προγράμματα, συμμέτοχη σε εθνικά & διεθνή δίκτυα κοινωνικής οικονομίας (π.χ. Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Επιχειρήσεων Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Κοινωνικών Συνεταιρισμών, Euclid Network, Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών),
 • η διατύπωση προτάσεων για ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, νέων θεσμικών φορέων, όπως τα Μικρο-Πιστωτικά Ιδρύματα (Micro Finance InstitutionsMFIs), για την παροχή νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και υποστήριξης προς τις Κοιν.Σ.Επ., τα τοπικά πιστωτικά δίκτυα (credit networks), το Αλληλέγγυο Επιχειρηματικό Κεφάλαιο (Social Venture Capital) που εμφανίστηκε τελευταία, αναλαμβάνοντας μερίδια σε επιλεγμένες επιχειρήσεις του τομέα για χρονικό διάστημα έως 5 ετών,
 • η διατύπωση προτάσεων για πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλιών που μπορεί να αναλάβει ο Δήμος της Αθήνας στο πλαίσιο της νέας αντίληψης για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, ώστε οι μέχρι σήμερα λειτουργούσες κοινωνικές επιχειρήσεις να έχουν τις δυνατότητες ανάπτυξης σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, παράλληλα με την υποβοήθηση και καθοδήγηση κοινωνικών ομάδων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας τη δυναμική που απορρέει από την ίδια την κοινωνία και επιστρέφει σε αυτή με οικονομικά αποτελέσματα (παραγωγή πλούτου),
 • η διάχυση της ιδέας της κοινωνικής δικαιόχρησης (social franchising) που αφορά στη δημιουργία δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν με όρους δικαιοδόχων φορέων και δικαιοπάροχου που καθοδηγεί και υποστηρίζει επιχειρηματικά τις υπόλοιπες κοινωνικές επιχειρήσεις, τις εφοδιάζει με συγκεκριμένα διακριτικά χαρακτηριστικά, προωθεί τα προϊόντα τους σε ενιαίο δίκτυο πωλήσεων και εφαρμόζει κοινή στρατηγική ανάπτυξης,
 • η αποτύπωση των προτάσεων  για τη μετάβαση σε ένα καινοτόμο μοντέλο «οικοσυστήματος» κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας στο δήμο της Αθήνας.
 • Ενθάρρυνση των ΜΜΕ να υιοθετήσουν στρατηγικές της ΕΚΕ