Η κοινωνική οικονομία μπορεί να μας βγάλει από τις συμπληγάδες της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα;

Ζητήματα όπως η κοινωνικοοικονομική κρίση και η αντιμετώπιση της φτώχειας, τα προβλήματα του περιβάλλοντος, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο καθώς και τα ζητήματα αντιμετώπισης της ανεργίας, του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού μπορούν να αντιμετωπιστούν όχι μόνο με τις κυβερνήσεις αλλά και από τον κοινωνικό ακτιβισμό.

Την ενεργοποίηση, δηλαδή, της κοινωνίας από τα κάτω, η οποία επιφέρει την ανάδυση και την ανάπτυξη της κοινωνικής δύναμης των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και την ενίσχυσή τους σε βασικό συντελεστή για να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά η κοινωνική οικονομία.

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ κράτους και αγοράς και παράλληλα προσφέρει πάρα πολύ σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες για την ενίσχυση της απασχόλησης. Την αξιοποίηση ενεργών ανθρώπινων πόρων -κυρίως ανθρώπινων πόρων οι οποίοι είναι διαθέσιμοι- αλλά και την αξιοποίηση της ίδιας της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας οι οποίοι ενδυναμώνουν αυτούς τους πόρους.

Εξάλλου, η κοινωνία μπορεί να καινοτομήσει σε πολλούς τομείς, εκεί όπου αντίθετα το κράτος και η γραφειοκρατία δημιουργούν αγκυλώσεις και ακυρώνουν την πρωτοβουλία και την δημιουργικότητα.

 

Πηγή: socialactivism.gr