ΑμΚΕ Ερύμανθος: «Με το πρόγραμμα ΤοπΣΑ κάνουμε το όραμά μας πράξη για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις»

AmKE-ErymanthosΑπό το 2000, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, με μία σειρά από πρωτοβουλίες για τον οικοτουρισμόαγροτουρισμό, προσπαθεί να εμπνεύσει την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με σκοπό τη δημιουργία τοπικής απασχόλησης. Έχει εκπονήσει, επίσης, αρκετά επιχειρηματικά σχέδια βοηθώντας νέους της περιοχής στην ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων και στη δημιουργία αυτοαπασχόλησης.

Με το πρόγραμμα ΤοπΣΑ (τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση) δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ώστε η παρέμβαση αυτή να γίνει πιο οργανωμένη και μαζική στα χωριά του Ερυμάνθου, αφού διασφαλίζονται και οι αντίστοιχοι πόροι για επιμόρφωση, συμβουλευτική και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (BusinessPlan). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, που συμμετέχουν άλλοι δέκα φορείς της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας, η ΑμΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ έχει αναλάβει να στηρίξει τη δημιουργία πέντε Κοινωνικών Συνεταιρισμών, με δραστηριοποίηση:

1) στα αρωματικά φυτά,

2) στα οπωροκηπευτικά,

3) στην κοινωνική φροντίδα ηλικιωμένων,

4) στον αγροτουρισμό-οικοτουρισμό και

5) στις υπαίθριες δραστηριότητες.

Πέραν αυτού, χρειάζεται πάντοτε και ένα ευρύτερα ευνοϊκό κοινωνικό περιβάλλον και βοήθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων συλλογικών φορέων, ώστε οι συνεταιριζόμενοι που θα προκύψουν να βρουν υποστήριξη σε υποδομές, ανενεργούς πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μοναστηριακά αγροκτήματα κ.τ.λ., που θα διευκολύνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Επιπλέον, χρειάζεται οι ίδιοι οι συνεταιριστές να εμπνευστούν από ένα γενικότερο σχέδιο τοπικής ανάπτυξης που οφείλει να στηριχθεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι τόποι μας με τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα δεν είναι φτωχοί σε φυσικούς πόρους και πολιτιστικές παραδόσεις. Οι ορεινές περιοχές και οι μικρές κοιλάδες των ποταμών Ερυμάνθου, Λάδωνα κ.λπ. προσφέρονται για πρότυπες καλλιέργειες αρωματικών φυτών και βοτάνων καθώς και για εκλεκτά προϊόντα διατροφής (όσπρια και λαχανικά).

Η ΑμΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ έχει κάνει τη σχετική έρευνα πεδίου, ειδικές καταγραφές και μελέτες για το πώς αυτοί οι τόποι θα αξιοποιηθούν και ποια προϊόντα έχουν ζήτηση στις ποιοτικές αγορές.

Στους ιστότοπους erymanthos.eu, koinofeliseak.gr, oikopress.gr, socialactivism.gr είναι αναρτημένα όλα τα σχετικά κείμενα που αφορούν τις ειδικές καλλιέργειες για ορεινές περιοχές. Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων και Δήμου Αιγιαλείας καθώς και από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, μπορεί να επικοινωνήσει με τα γραφεία της ΑμΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ για πληροφορίες και αντίστοιχη συμβουλευτική.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210 8813760

210 8813761