Τι είναι τα Μουτουαλιστικά ταμεία;

Τα Μουτουαλιστικά ταμεία είναι ιδιωτικές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που δεσμεύονται στο να διασφαλίζουν ελεύθερη εγγραφή, διά βίου ασφάλιση και στη βάση της μη επιλογής των κινδύνων.

 

Λειτουργούν ουσιαστικά, σύμφωνα με την αρχή της αυτοδιοίκησης, όπου τα μέλη ή οι εκπρόσωποί τους μετέχουν άμεσα στη χάραξη της πολιτικής και της οικονομικής διαχείρισης, του κόστους και του είδους παροχών και υπηρεσιών ποιότητας στους ασφαλισμένους τους.

Παραδείγματα:

  • ΑΙΜ (Διεθνής Ένωση Αλληλοβοηθητικών – Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας).
  • AMICE (Ένωση Αλληλοβοηθητικών Συνεταιρισμών Ασφαλιστών και Ασφάλισης στην Ευρώπη).

 

Πηγές: edoeap.gr , socialactivism.gr