Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση και λειτουργία αυτού του σχεδιασμού είναι η διαμόρφωση συνθηκών για τη σύνθεση των κατακερματισμένων υλικών και ανθρώπινων πόρων βάσει της οποίων μπορούν να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας ανενεργούς υλικούς πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικών οργανισμών και ιδρυμάτων. Αλλά και ανενεργούς ανθρώπινους πόρους που μπορούν να κινητοποιηθούν με τους συνεταιρισμούς.

 

Με τη αυτή σύνθεση των πόρων, θα διευκολυνθεί η άντληση επενδυτικού κεφαλαίου που είναι καθοριστικός συντελεστής ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

 

Πηγή: socialactivism.gr