Παρουσία του Παρατηρητηρίου στην Ελληνογερμανική Συνέλευση

Το Παρατηρητήριο έλαβε μέρος στις εργασίες της Συνέλευσης με εκπροσώπους του στην Οργανωτική Επιτροπή, και συγκεκριμένα με τον κ. Χαράλαμπο Παπαϊωάννου, Εκπρόσωπο του Παρατηρητηρίου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών Κεντρικής Μακεδονίας και την κα Γκαμπριέλα Σάινερ, Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών Δυτικής Μακεδονίας καθώς επίσης και από τον κ. Βασίλη Τακτικό.

 

Δια των μελών του, είχε την ευκαιρία να διατυπώσει το συγκεκριμένο σχεδιασμό που έχει για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα καθώς και να αναδείξει τη γονιμότητα των απόψεων για την ανοιχτή κοινωνία και τη συμμετοχική δημοκρατία. Η θετική εξέλιξη είναι ότι η τοποθέτησή του ιδιαιτέρως ως προς την ωριμότητα των συνθηκών για την ανάδειξη των μορφών, όρων και προϋποθέσεων συμμετοχικής δημοκρατίας επιβεβαιώνεται όχι άμεσα από την Ελληνική Πολιτεία, αλλά από μια χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Η Ελληνική Πολιτεία δεν έχει άλλη επιλογή από το να αναγνωρίσει και αυτή θεσμικά το ρόλο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στους θεσμούς αλληλεγγύης και τη συμβολή της στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την υπέρβαση της κρίσης.

Το Παρατηρητήριο δε σταματά ποτέ τις τοποθετήσεις του και τη δράση του. Κυρίως φροντίζει να τελεί συνεχώς σε εγρήγορση αλλά και να παρατηρεί τις εξελίξεις και να προτείνει λύσεις. Ο επόμενος βασικός μας στόχος είναι να συζητήσουμε με όλες τις χώρες–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης –σταδιακά– για όλα τα ζητήματα που μας αφορούν, να αναπτύξουμε τις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις, γιατί αυτές οι διαδικασίες θα ισχυροποιήσουν την Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα, αλλά και όλους εκείνους τους φορείς που θέλουν τη μεταρρύθμιση, τη διαφάνεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ισότητα. Είναι βέβαιο πως η συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις μπορεί να φέρει ξανά στην επικαιρότητα το ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

Πηγή: socialactivism.gr