Παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Τακτικού στα Τριπόταμα

Σάββατο 10 Μαΐου στις 20:00μμ στα Τριπόταμα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

«Θεσμοί και Εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας»

 

thesmoi k efarmogesΣτις 10 Μαΐου, βράδυ Σαββάτου στα Τριπόταμα (Αρχαία Ψωφίδα), θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Τακτικού.

Το βιβλίο εξετάζει τρεις συσχετιζόμενες έννοιες: «κοινωνία πολι­τών», «κοινωνική οικονομία» και «συμμετοχική δημοκρατία». Τρείς έν­νοιες που στην εποχή μας συνθέτουν μέσα από μια διαλεκτική σχέση ένα δυναμικό περιεχόμενο κοινωνικής ανασύνθεσης και αλλαγής.

Παράλληλα, εξετάζει τις επιδράσεις που συντελούνται με την έλευ­ση της «τρίτης βιομηχανικής επανάστασης» η οποία φέρνει μαζί της κοσμογονικές αλλαγές, αδιανόητες σε άλλες εποχές: την διανεμημένη γνώση, την κατανεμημένη – οριζόντια διανεμημένη ενέργεια, και την κοινωνικοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω του διαδικτύου, της ψηφιακής τεχνολογίας και πληροφορικής.

Απότοκος αυτής της τεχνολογικής επανάστασης είναι η πράσινη ανάπτυξη, η δυνατότητα της άμεσης ψηφιακής δημοκρατίας, η «παγκο­σμιοποίηση από τα κάτω», το παγκόσμιο ανοικτό σχολείο της γνώσης, η οριζόντια οργάνωση και συνεργατισμός στην παραγωγή.

Αντίθετα όμως από αυτές τις θετικές επιδράσεις στις παραγωγι­κές δυνατότητες, υπάρχει και μια αρνητική συνέπεια: Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής περιορίζει τις θέσεις εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Οι προβλέψεις για το μέλλον σε αυτούς τους τομείς είναι ακόμη πιο δυσοίωνες καθώς τα τελευταία τριάντα χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει διαρκώς μείωσή τους. Έτσι, οι ελπίδες συγκεντρώνονται μόνο στο συνεργατικό τομέα της κοινωνικής οικονομίας και της αυταπασχό­λησης, όπου πράγματι εκεί υπάρχει η αντίστροφη τάση και δημιουρ­γούνται νέες θέσεις εργασίας.

Η κοινωνική οικονομία ως τρίτος τομέας της οικονομίας προσφέρει ακριβώς αυτό. Έρχεται να παρεμβληθεί ανάμεσα στο κράτος και στην αγορά για να καλύψει το έλλειμμα στη ζήτηση θέσεων εργασίας με θε­σμικό εργαλείο την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενεργοποιώντας το κοινωνικό κεφάλαιο και ένα τεράστιο δυναμικό από ανθρώπινους πό­ρους που η οικονομία της αγοράς εξωθεί στο περιθώριο.