Σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης για το δήμο της Αθήνας (ΣΟΑΠ)

51b10bec2bcdf20306

ギリシャアテネ-768x1366

 

 Σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης (ΣΟΑΠ)

του Σύρου Κοσκοβόλη

Τι είναι το ΣΟΑΠ;

Το ΣΟΑΠ είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης δομημένο σε 7 ειδικούς στόχους και 18 άξονες. Επιπλέον, μέσω του ΣΟΑΠ ο Δήμος διαμορφώνει το όραμά του για την Αθήνα του 2020, καθώς ο ορίζοντας υλοποίησης είναι από το 2014 έως το 2020. Για το λόγο αυτό, το ΣΟΑΠ περιλαμβάνει ήδη τις δράσεις που υλοποιούνται σήμερα στο κέντρο της πόλης, όπως το Έργο: Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΣΟΑΠ αποτελεί βάση διαμόρφωσης μιας στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης κατά την προγραμματική περίοδο στην κατεύθυνση των νέων εργαλείων της ΕΕ και συγκεκριμένα στην κατεύθυνση των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (Integrated Territorial Investments)
Οι 7 ειδικοί στόχοι:
1. Στήριξη της οικονομικής βάσης
2. Ανάκτηση της κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής – Επανακατοίκηση
3. Αποκατάσταση συνθηκών ασφάλειας και νομιμότητας
4. Ανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
5. Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών και πολεοδομικής λειτουργίας
6. Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης
7. Βελτίωση μηχανισμών διακυβέρνησης, σχεδιασμού και συμμετοχής

 

 syros n

 

Γιατί είναι σημαντικό;

Είναι το σχέδιο του δήμου της Αθήνας για την επόμενη προγραμματική περίοδο, στην κατεύθυνση των νέων εργαλείων της ΕΕ και συγκεκριμένα στην κατεύθυνση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Integrated Territorial Investments). Η χρηματοδότηση των δήμων έχει ως προαπαιτούμενο το συγκεκριμένο σχέδιο και είναι ένα δείγμα του σχεδιασμού του δημάρχου της Αθήνας, του κ. Καμίνη για το μέλλον.

Και είναι το κατάλληλο μείγμα μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την ανάπτυξη της Αθήνας.

 

Ας ξανά-σκεφτούμε την Αθήνα!
Γιατί δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον από το να τo σχεδιάσεις…!