ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α

AKOISDA5 logobig

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας», στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Κοινωφελείς Συνεργίες Επιχειρήσεων», καλεί:

  1. Άνεργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ
  2. Νέους επιστήμονες πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  3. Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2013, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€ να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Πράξη.

 

Βρείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προς τα Τραπεζικά Καταστήματα Τραπεζών στην Πόλη των Καλαβρύτων