Πως μπορεί να γίνει συμμετοχικός ο κοινωνικός ακτιβισμός και η οικολογία;

Το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να είναι η πηγή που τα συνθέτει και τα ενεργοποιεί. Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι το πνεύμα της αλληλεγγύης και της συνεργασίας και συνθέτει γνώσεις, εμπειρίες, κοινή προσπάθεια και κοινό έργο για να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Ένας συνεταιρισμός, λόγου χάρη, δε χρειάζεται πολύ μεγάλα κεφάλαια. Αυτό που χρειάζεται είναι η συνένωση αρκετών ανθρώπων και αυτό μπορεί να κάνει μια επιχείρηση βιώσιμη, να αντέξει, δηλαδή, σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού προσφέροντας παράλληλα χαμηλές τιμές σε συνδυασμό με καλές υπηρεσίες. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται διότι όταν συνενώνεται το ανθρώπινο κεφάλαιο, δεν είναι αναγκαίο το μεγάλο χρηματικό κεφάλαιο.

Ανενεργές υποδομές, όπως κτήματα και δημόσια κτίρια, μπορούν να αξιοποιηθούν με σκοπό να αναπτυχθούν συγκεκριμένες υπηρεσίες κοινωνικής βοήθειας ή υπηρεσίες υγείας, χωρίς βεβαίως να παραλείπεται η συνδρομή κεφαλαίου από όλες τις διαθέσιμες πηγές. Ο εθελοντισμός αποτελεί σαφώς μία από τις πιο βασικές πηγές κινητοποίησης και συγκρότησης κεφαλαίου. Εξίσου σημαντικές είναι οι πηγές από το κράτος εν μέρει αλλά και από την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τις χορηγίες δηλαδή.

Άρα, το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να συνδέσει πόρους από πολλές πλευρές και όχι μόνο από έναν ιδιώτη επιχειρηματία ή το κράτος. Αυτή ακριβώς είναι η δυναμική του κοινωνικού κεφαλαίου. Η δυνατότητα σύνθεσης πόρων που δεν είναι κατ’ ανάγκη χρηματική, αλλά έχει επίκεντρό της την ανθρώπινη αξία.

Πηγή: socailactivism.gr