Ύπατη Αρμοστεία: Ανθρωπιστική κρίση» η κατάσταση του ασύλου στην Ελλάδα

Αναδημοσίευση από unric.org

unhcrΗ Ύπατη Αρμοστεία καλεί σήμερα την Ελλάδα να επιταχύνει επειγόντως την υλοποίηση της προβλεπόμενης μεταρρύθμισης στον τομέα του ασύλου, εν όψει της συνεχιζόμενης απουσίας στη χώρα ενός λειτουργικού συστήματος ασύλου, κάτι που έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

Είναι γνωστό ότι οι συνθήκες για τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, ένα από τα βασικότερα σημεία εισόδου στην Ε.Ε., είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Η πλειοψηφία των αιτούντων άσυλο δε λαμβάνουν καμία βοήθεια. Πολλοί από αυτούς, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, ζουν στο δρόμο. Το σύστημα καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα δε λειτουργεί σωστά και σαν αποτέλεσμα, άτομα που χρήζουν προστασίας δεν αναγνωρίζονται ως τέτοια. Πρόκειται για μια κατάσταση «ανθρωπιστικής κρίσης», η οποία δεν θα έπρεπε να υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ύπατη Αρμοστεία καλωσορίζει τα σχέδια της Ελλάδας να προωθήσει μια ευρύτερη αναμόρφωση του συστήματος ασύλου στη χώρα, παρά τις υφιστάμενες οικονομικές προκλήσεις. Η Ύπατη Αρμοστεία κάνει επίσης έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει μεγαλύτερη βοήθεια για να μπορέσει η Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της. Έως ότου η διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα, η Ύπατη Αρμοστεία επαναλαμβάνει το αίτημά της προς τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μην επιστρέφουν αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙ.

Η οργάνωση «Human Rights Watch» κάλεσε την Ύπατη Αρμοστεία να παρέμβει και να αναλάβει την ευθύνη για τη διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα στην Ελλάδα, εν όψει αυτών των προβλημάτων. Η Ύπατη Αρμοστεία λαμβάνει υπόψη αυτή τη σύσταση αλλά τονίζει ότι την ευθύνη για το άσυλο φέρει το κράτος και, ως μέλος της Ε.Ε., η Ελλάδα δεσμεύεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία να έχει νόμους και διαδικασίες για τη διευθέτηση των ζητημάτων που αφορούν τους αιτούντες άσυλο.


Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία: «ανθρωπιστική κρίση» η κατάσταση του ασύλου στην Ελλάδα