Διεθνές συνέδριο & έκθεση για τον πολιτισμό

logo-title-logo

 

 Καινοτόμες Πρακτικές Βιοτουρισμού | Νέες Διαστάσεις Ανάπτυξης

Πρέσπα – Κορυτσά

5–7 Οκτωβρίου 2013
Θεματικό Κέντρο Πύλης
/ Πρέσπα

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, ο Οργανισμός Βιολόγων Αλβανίας, ο Ερύμανθος, το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κορυτσάς, στα πλαίσια του έργου «Καινοτόμες Πρακτικές στο Βιοτουρισμό», όπως αυτό εντάχθηκε στο Διασυνοριακό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία» 2007-2013, πραγματοποιεί Διεθνές Συνέδριο με τίτλο Καινοτόμες Πρακτικές Βιοτουρισμού – Νέες Διαστάσεις Ανάπτυξης / Πρέσπα-Κορυτσά, στις 5-7 Οκτωβρίου 2013, στο Θεματικό Κέντρο Πύλης Πρεσπών.

Ο σκοπός του Διεθνούς Συνεδρίου είναι να συγκεντρώσει τους τοπικούς, διεθνείς και περιφερειακούς φορείς για την εποικοδομητική προώθηση ενός κοινού ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος που περιλαμβάνει τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους της διασυνοριακής περιοχής της Πρέσπας και της Κορυτσάς. Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει όλες τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής μέσω της εφαρμογής του βιοτουρισμού. Οι γενικές θεµατικές κατηγορίες του συνεδρίου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Καλές πρακτικές στο Βιοτουρισμό, Βιοτουρισμός και Διασυνοριακή Συνεργασία, Κοινό Βιοτουριστικό Προϊόν στην Πρέσπα και την Κορυτσά – προώθηση και αγορές.

 

Λήψη του σχετικού δελτίου τύπου.

Λήψη του προγράμματος του συνεδρίου.

 

biotourism-all-partners-logo

co-financing statement

 

 

 


Πηγή:

Ιστότοπος έργου «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό».