Δωρεάν μάθημα e-learning – Βιώσιμη Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου (Αγροτική ανάπτυξη)

logo-title-logo

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βιώσιμη Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου (Αγροτική ανάπτυξη)

Δωρεάν μάθημα elearning σε τρεις γλώσσες

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό – Πρέσπα & Κορυτσά» προσφέρει εντελώς δωρεάν το μάθημα elearning με θέμα «Βιώσιμη Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου (Αγροτική ανάπτυξη)» σε 3 διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά και Αλβανικά).

Το μάθημα προορίζεται για φοιτητές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες που αναζητούν νέες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού, με γνώμονα την υποστήριξη του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Διαρκεί περίπου ένα μήνα, ενώ έπειτα από επιτυχή παρακολούθηση και των τριών κύκλων μαθημάτων παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Τα μαθήματα έχουν προσαρμοστεί ώστε να υπάρχει ένας ευέλικτος ρυθμός μελέτης, παρέχοντας πληροφορίες, υλικό αυτοαξιολόγησης και παραδείγματα από τη διασυνοριακή περιοχή της Πρέσπας-Κορυτσάς. Το αντικείμενο μελέτης και το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Μάθημα 3: Βιώσιμη Γεωργία για Ανάπτυξη της Υπαίθρου και της Περιφέρειας

Το μάθημα ξεκινά στις 11 Νοεμβρίου 2013 – Ολοκληρώνεται στις 8 Δεκεμβρίου 2013.

Η γεωργία είναι η κινητήρια δύναμη της αγροτικής ανάπτυξης. Με τις κλιμακούμενες κρίσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία και η παγκόσμια αγορά τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, τα προβλήματα στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης γίνονται ολοένα και πιο πιεστικά. Η ανάπτυξη της υπαίθρου αποτελεί σημαντικό τμήμα κάθε ενεργής αναπτυξιακής πολιτικής, δεδομένου ότι η ενίσχυση των αγροτικών περιοχών συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης κοινωνίας. Στόχος του μαθήματος είναι η προβολή του πολυλειτουργικού ρόλου της γεωργίας, και η παρουσίαση πρακτικών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την εξασφάλιση περιβαλλοντικών πόρων, τη διαφοροποίηση της γεωργικής οικονομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς, στοιχεία τα οποία συνιστούν θεμελιώδεις προτεραιότητες της αγροτικής αναπτυξιακής πολιτικής.

 

Εγγραφείτε τώρα στον ιστότοπο http://elearning.cbcbiotourism.eu για να επωφεληθείτε αυτής της μοναδικής ευκαιρίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το info@cbc-biotourism.eu

Σας περιμένουμε στο μάθημά μας!

 

 

co-financing statement

biotourism-all-partners-logo

 

Λήψη σχετικού δελτίου τύπου.


Πηγή:

Ιστότοπος έργου «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Βιώσιμη Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου (Αγροτική ανάπτυξη)

Δωρεάν μάθημα elearning σε τρεις γλώσσες

 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό – Πρέσπα & Κορυτσά» προσφέρει εντελώς δωρεάν το μάθημα elearning με θέμα «Βιώσιμη Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου (Αγροτική ανάπτυξη)» σε 3 διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά και Αλβανικά).

 

Το μάθημα προορίζεται για φοιτητές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες που αναζητούν νέες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού, με γνώμονα την υποστήριξη του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Διαρκεί περίπου ένα μήνα, ενώ έπειτα από επιτυχή παρακολούθηση και των τριών κύκλων μαθημάτων παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Τα μαθήματα έχουν προσαρμοστεί ώστε να υπάρχει ένας ευέλικτος ρυθμός μελέτης, παρέχοντας πληροφορίες, υλικό αυτοαξιολόγησης και παραδείγματα από τη διασυνοριακή περιοχή της Πρέσπας-Κορυτσάς. Το αντικείμενο μελέτης και το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος παρουσιάζονται στη συνέχεια.

 

Μάθημα 3: Βιώσιμη Γεωργία για Ανάπτυξη της Υπαίθρου και της Περιφέρειας

Το μάθημα ξεκινά στις 11 Νοεμβρίου 2013 – Ολοκληρώνεται στις 8 Δεκεμβρίου 2013.

 

Η γεωργία είναι η κινητήρια δύναμη της αγροτικής ανάπτυξης. Με τις κλιμακούμενες κρίσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία και η παγκόσμια αγορά τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, τα προβλήματα στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης γίνονται ολοένα και πιο πιεστικά. Η ανάπτυξη της υπαίθρου αποτελεί σημαντικό τμήμα κάθε ενεργής αναπτυξιακής πολιτικής, δεδομένου ότι η ενίσχυση των αγροτικών περιοχών συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης κοινωνίας. Στόχος του μαθήματος είναι η προβολή του πολυλειτουργικού ρόλου της γεωργίας, και η παρουσίαση πρακτικών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την εξασφάλιση περιβαλλοντικών πόρων, τη διαφοροποίηση της γεωργικής οικονομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς, στοιχεία τα οποία συνιστούν θεμελιώδεις προτεραιότητες της αγροτικής αναπτυξιακής πολιτικής.

 

 

Εγγραφείτε τώρα στον ιστότοπο http://elearning.cbcbiotourism.eu για να επωφεληθείτε αυτής της μοναδικής ευκαιρίας.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το info@cbc-biotourism.eu

 

Σας περιμένουμε στο μάθημά μας!