Κάλεσμα – Πανελλήνια Πλατφόρμα Κοινωνίας Ενεργών Πολιτών

Σε συνέχεια της ανοικτής πρόσκλησης για συμμετοχή στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, του «Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» και με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, ακολούθως παρατίθενται επιλεγμένα κείμενα σχετικά με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών και την Κοινωνική Οικονομία.

Thessaloniki 20-11-2013

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, στις 20 Νοεμβρίου 2013, παράλληλα με τη διοργάνωση της έκθεσης «ΠΟΛΙΣ» 21-24 Νοεμβρίου 2013 (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δήμου Θεσσαλονίκης).

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

(Κάντε κλικ πάνω στους τίτλους)