Βασικές Πληροφορίες του Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

1. Πότε: από 25/2/2013 έως 10/5/2013

2. Ποσοστό επιδότησης: 40% έως 60%

3. Ύψος προϋπολογισμού για τον οποίο μπορεί να υποβάλει αίτηση κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση:

Μεταποίηση: 30.000,00 έως 300.000,00€

Τουρισμός: 20.000,00 έως 300.000,00€

Εμπόριο –Υπηρεσίες: 20.000,00 έως 100.000,00€

4. Δικαιούχοι: Υφιστάμενες, Νέες και Υπό σύσταση Μεσαίες – Μικρές & Πολύ μικρές επιχειρήσεις όλης της χώρας που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού & Εμπορίου/Υπηρεσιών (εξαιρείται το λιανικό εμπόριο)

Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 456 εκ. ευρώ, και αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (40% έως 60%), για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου, (Χονδρικό κυρίως) – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Το νέο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τις επιχειρήσεις αφού:

– Δεν απαιτείται τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής κατά την υποβολή της πρότασης.

– Δεν απαιτείται αύξηση κεφαλαίου δεδομένου ότι ίδια συμμετοχή τεκμηριώνεται στην ολοκλήρωση της πρότασης με την εξόφληση των τιμολογίων.

– Δεν δεσμεύεται η επιχείρηση για αύξηση, ή διατήρηση του προσωπικού.

– Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων σταματούν στα 3 έτη από την ολοκλήρωση της πιστοποίησης της επένδυσης.

– Επιχορηγούνται με ποσοστό 25% οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης για νέες και υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις.

– Επιχορηγείται η αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου.

 

5. Δικαιολογητικά:

enisxysi-mme-dikaiologitika 

 

Υφιστάμενες είναι οι επιχειρήσεις που, μέχρι τις 31/12/2011, έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, επισημαίνεται ότι:

Οι προσφορές για τον εξοπλισμό/λογισμικό πρέπει να είναι αναλυτικές με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων/λογισμικών συνοδευόμενες από τα σχετικά prospectus.

Οι προσφορές για την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί θα πρέπει να είναι αναλυτικές.

Οι προσφορές για την εκπόνηση μελετών (όπως περιγράφονται στην ενότητα των επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών) από συμβούλους θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν: ανάλυση κόστους, μεθοδολογία, σκοπό και τεκμηρίωση σκοπιμότητας μελέτης, ανάλυση περιεχομένου και πεδίων που θα εξεταστούν από την εν λόγω μελέτη, είδος έρευνας (πρωτογενή ή/και δευτερογενή) και επιστημονικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.

Οι προσφορές για την εκπόνηση μελέτης για την απόκτηση διαχειριστικών συστημάτων και σημάτων συμμόρφωσης θα πρέπει να περιέχουν πλήρη μεθοδολογία, ανάλυση κόστους και σχετικά περιεχόμενα της μελέτης.

 

 

Περισσότερα:

1. Βασικές Πληροφορίες του Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

2. Επιλέξιμες επιχειρήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

4. Ποσοστά ενίσχυσης κατά περιοχή για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

5. Επιλέξιμες δαπάνες για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

6. Κριτήρια αξιολόγησης για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

 

 


Πηγή:

Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας (ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 69, 10433 Αθήνα

Τηλέφωνο/Fax: 210 8813760-1

e-mail: anadrash3@gmail.com