Επιταγή εισόδου VOUCHER στην αγορά εργασίας για 35.000 άνεργους νέους έως 29 ετών

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων (γεννηθέντων από 1/1/1983 μέχρι και 31/12/1995) στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

 

H ΑμΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ αναλαμβάνει να κάνει τις αιτήσεις συμμετοχής για τα άτομα που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

 AMKE-Erymanthos-small

3ης Σεπτεβρίου 69
Τ.Κ. 104 33
Αθήνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8813760-1