Η ζούγκλα των ΜΚΟ μέσα από τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών

Αναδημοσίευση απο Έθνος

Ημερομηνία έκδοσης 23/02/2014

Πληρωμές χωρίς παραστατικά, ταξίδια που δεν δικαιολογούνται από το πρόγραμμα, αλλά κυρίως την αδυναμία των ελληνικών πρεσβειών στο εξωτερικό να πιστοποιήσουν την υλοποίηση των δράσεων των ΜΚΟ, διαπίστωσαν ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι κλήθηκαν το 2012 από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών να ελέγξουν τα οικονομικά στοιχεία 80 προγραμμάτων που πραγματοποιούνταν στο εξωτερικό.

 ναρκοπεδιο

Οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών, οι οποίοι κλήθηκαν το 2012 να ελέγξουν 80 προγράμματα.

Στις εμπιστευτικές εκθέσεις που αποκαλύπτει το «Εθνος της Κυριακής» οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες επισημαίνουν ότι «την ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που παρασχέθηκαν από την ΥΔΑΣ για τα εξεταζόμενα προγράμματα βαρύνουν τη Διοίκηση των υπό εξέταση ΜΚΟ».

Ουσιαστικά υπογραμμίζουν ότι ο έλεγχος των δράσεων γίνεται μόνο από τα παραστατικά που διαθέτει η υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και δεν υπάρχει δυνατότητα πιστοποίησης για την υλοποίηση των προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό. Τα εγκεκριμένα ποσά από το υπουργείο Εξωτερικών προς τις ΜΚΟ φτάνουν σε αρκετές περιπτώσεις και το 1 εκατ. ευρώ, ενώ στην προσπάθεια των ελεγκτικών εταιρειών να πιστοποιήσουν την υλοποίηση των προγραμμάτων μέσω των ελληνικών πρεσβειών αντιμετώπιζαν την… αδυναμία των διπλωματικών στελεχών να δηλώσουν ότι έχουν υλοποιηθεί οι δράσεις.

Συγκεκριμένα, από τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών διαπιστώνεται ότι:

Στο πρόγραμμα «Διαχείριση πληροφορίας – ανάπτυξη Ανθρωπίνων πόρων», με δικαιούχο τη ΜΚΟ «Επιχειρηματικό Γραφείο Οικονομικής Συνεργασίας στη ΝΑ Ευρώπη», συνολικού ύψους 350.000 που μειώθηκε το 2009 σε 261.333 ευρώ, αναφέρεται ότι: «Το γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα δεν εκφράζουν άποψη για το πρόγραμμα γιατί δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσουν με τους τοπικούς εταίρους».

Σύμφωνα με το πόρισμα των ελεγκτών, η πρεσβεία της Ελλάδας στο Βελιγράδι σημειώνει ότι «δημιουργούνται ερωτηματικά αφενός για την ορθολογική αξιολόγηση των πόρων (196.000 ευρώ που προβλεπόταν να λάβει από την ΥΔΑΣ η ΜΚΟ), αφετέρου ως προς την ελάχιστη συμβολή της ελληνικής ΜΚΟ στη διοργάνωση των δράσεων στο Βελιγράδι».

Για πρόγραμμα του 2007, ύψους 734.000 ευρώ, με αντικείμενο την «πολυτομεακή βοήθεια για την επιστροφή εκτοπισμένων Σέρβων στο χωριό Srpaki Babus / Βabushi Serb του δήμου Urosevac / Ferizaj του Κοσσυφοπεδίου», με δικαιούχο τη ΜΚΟ «Ευρωπαϊκή Προοπτική», σημειώνεται από τους ελεγκτές: σε τηλεγράφημα του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδας στην Πρίστινα στις 5/11/2008 προς την ΥΔΑΣ-2, που σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να βεβαιώσει την ορθή εκτέλεση μέρους ή του συνόλου του προγράμματος. Παράλληλα διαπιστώνεται ότι κονδύλι ύψους 41.457 ευρώ για κατασκευή δρόμου αφορά δαπάνη της ίδιας της ΜΚΟ που δεν προσκομίζεται κανένα παραστατικό.

Υπενοικιάσεις εργαζομένων
Μη κυβερνητικός Μεσαίωνας

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για ΜΚΟ, οι οποίες φέρονται να αξιοποιούν προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που χρηματοδοτούνται από το υπουργείο Εργασίας, απασχολώντας προσωπικό σε θέσεις του Δημοσίου χωρίς να ασφαλίζουν τους υπαλλήλους και παραβιάζοντας τις συμβάσεις εργασίας.

Το θέμα έχει απασχολήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Δημοσίου στους οποίους έχουν απευθυνθεί απασχολούμενοι σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας πραγματοποιώντας καταγγελίες για ΜΚΟ που αφορούν «υπενοικίαση» ανασφάλιστου και χαμηλά αμειβόμενου προσωπικού.

Ανεργοι που έχουν απασχοληθεί από τη ΜΚΟ «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» με 6μηνη σύμβαση από ΜΚΟ για την κάλυψη θέσεων φυλάκων και καθαριστριών σε Μουσεία των Αθηνών (χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού») σε καταγγελία που απέστειλαν στα υπουργεία Πολιτισμού και Εργασίας στα τέλη του 2013 αναφέρουν ότι:

Εργάζονταν ανασφάλιστοι αφού ο εργοδότης τους παρά το πέρας του πέμπτου μήνα εργασίας δεν έχει καταχωρήσει τους εργαζόμενους στην Αναλυτική Περιοδική Κατάσταση του ΙΚΑ.

Παραβιάζονταν οι συλλογικές σχέσεις εργασίας αφού η σύμβασή τους αναφέρει ότι θα εργάζονταν πενθήμερη και οχτάωρη απασχόληση με δικαίωμα να λάβουν μισθό 625 ευρώ μηνιαίως καθώς και 25 ένσημα το μήνα. Η ΜΚΟ όμως θεωρεί ότι είναι ημερομίσθιοι παρά το γεγονός ότι αντίστοιχες οργανώσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα καταβάλλουν τον μισθό των 625 ευρώ και «κολλόύν» 25 ένσημα τον μήνα στους εργαζόμενους. «Ημερομίσθιοι θα ήμασταν στην περίπτωση που εργαζόμασταν 6 ώρες και 40 λεπτά ημερησίως για 6 ημέρες την εβδομάδα.

Συμπερασματικά με την 8ωρη εργασία καλύπτουμε και την 6η ημέρα εργασίας», αναφέρουν στην καταγγελία τους όπου σημειώνουν ότι η ΜΚΟ τους καλεί παρατύπως να εργαστούν και Σαββατοκύριακα χωρίς αποζημίωση ή αξιοποίηση μίας ημέρας ρεπό. Η εργοδότρια ΜΚΟ δεν τους απέδιδε εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες.