Διεθνές Γραφείο Εργασίας – International Labour Office

Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας – Δ.Γ.Ε. (International Labour OfficeI.L.O.) αποτελεί στην πράξη το κυριότερο όργανο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.). Εκτελεί χρέη γραμματείας τόσο για τη Διάσκεψη όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκεντρώνει και διανέμει πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα εργατικά καθεστώτα και ζητήματα, και βοηθάει τις κυβερνήσεις, (εφόσον το ζητήσουν), στην κατάρτιση νομοσχεδίων, που να συμφωνούν με τις αποφάσεις της Γενικής Διάσκεψης.

Έτσι οι αρμοδιότητες του ΔΓΕ της ΔΟΕ συνοψίζονται στις ακόλουθες τρεις:

  1. Εκπόνηση μελετών και έρευνες εργατικού χαρακτήρα.
  2. Συγκέντρωση στοιχείων και παροχή πληροφοριών περί των διεθνών κανονισμών εργασίας, καθώς και
  3. Έκδοση αξιόλογων επεξηγηματικών δημοσιευμάτων σε θέματα εργασίας.

 

Πηγή: socialactivism.gr