Social Cluster …. «από κάτω»

Social Cluster …. «από κάτω»

Πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020, διαδικτυακή συζήτηση-παρουσίαση της πρότασης για δημιουργία του χώρου «Social Cluster-Σύμπλεγμα δομών Κοινωνικής Οικονομίας», που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας-ΙΝΜΕΚΟ.

Η παρουσίαση συντάχθηκε με βάση τις κατευθύνσεις της τελευταίας διαδικτυακής συνάντησης της Πέμπτης 29 Οκτ. 2020, και σκοπός της ήταν: (1) να προσεγγίσει τις βάσεις της μελλοντικής συζήτησης για αποφάσεις επί του πρακτέου, (2) να διαγράψει απλά και σύντομα τα πλαίσια ρεαλιστικών επιλογών  και εναλλακτικών που είναι διαθέσιμες και (3) να προδιαγράψει έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη του στόχου δημιουργίας ενός Κ.ΑΛ.Ο. cluster

Στην ανοικτή-ελεύθερη συζήτηση μετείχαν πολλοί και πήραν τον λόγο, μεταξύ των οποίων οι: Βασίλης Τακτικός (ΙΝΜΕΚΟ), Πάνος Παπαϊωάννου (ΣΥΜΒΙΩΣΗ), Ιωάννης Ρουμελιώτης (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ), Γεώργιος Κωστής (ΒΙΟΖΩ), Λουκάς Μπρέχας (ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΠΑ), Αντώνης Βρούτσης, Κώστας Οικονομόπουλος (Κοινωνία 3/3), Μάγδα Κοντογιάννη (Κτηνοτρόφος), Λουκάς Γεωργίου (ΣΥΜΠΡΑΞΗ), Γιάννης Φραγγούλης, Γιώργος Μπαρκούρης, Βασίλης Κωνσταντινίδης, κα Αγγελική Χιόνη, Χαρά Μορφονιού, Γιάννης Αυγενικού, Δημήτρης Μιχαηλίδης (ΑγροΝέα) και άλλοι.

Πιστοί στην αρχική θέση για ανοικτές διαδικασίες με την υποστήριξη του ΙΝΜΕΚΟ, οι συμμετέχοντες προσδιόρισαν ότι μέχρι τέλους 2020 θα διατηρηθεί το βήμα διαλόγου κάθε Δευτέρα, στις 20.00 (inmeko@otenet.gr, 210 8813760) και ειδικότερα την Δευτέρα, 9/11/2020, 20.00, θα συζητηθεί ο «οδικός χάρτης» υλοποίησης της πρότασης και θα έλθει προς συζήτηση το γενικό πλαίσιο αρχών και αποδεκτών μεθόδων (κώδικας δεοντολογίας?), ενώ όσοι μπορούν θα πρέπει να στείλουν υλικό για το site.

Επίσης προτάθηκε και έγινε αποδεκτό το ΙΝΜΕΚΟ να υποστηρίξει την πειραματική-πιλοτική λειτουργία του «Social Cluster» κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας όλο το 2021, μέχρι να σχηματισθεί η δομή που θα το υποστηρίζει. Η επιλογή μας, από όσους θα ήθελαν να συμμετέχουν, θα πρέπει να γίνει ανάμεσα σε πολλές μορφές δομής όπως: ΚοινΣΕπ, ΑΜΚΕ, Ένωση Προσώπων (Κοινωνία), Εμπορική Εταιρεία ή Άλλη (?) όπως είπε ο κ Π. Παπαϊωάννου.

Επίσης η μορφή της δομής θα πρέπει να γίνει με μια πιθανή πρόβλεψη συσχέτισης με τις ανάγκες κάποιας μελλοντικής προκήρυξης για χρηματοδότηση cluster – συστάδων συνεργασίας, ή κάποιας πρόβλεψης για ενίσχυση ενός δικτύου υποστήριξης ή κάποιων άλλων δυνατοτήτων.

Πρέπει να υπάρξει προβληματισμός για μια πιθανή Κεντροβαρή δομή ή μια Αποκεντρωμένη δομή. Μια κεντροβαρής δομή είναι: Αποτελεσματική, Ευέλικτη, Ελεγχόμενη, Τυποποιημένη, Προσαρμόσιμη, Αλλά ακριβή στην εισαγωγή περιεχομένου και διοίκησης. Μια αποκεντρωμένη δομή είναι: Συμμετοχική, έχει Αυτοβουλία μελών, απαιτεί Υπάρχον περιεχόμενο, έχει Χαμηλό κόστος εισαγωγής στοιχείων, Αλλά έλλειψη τυποποίησης. Η πλήρης εισήγηση του κ Πάνου Παπαϊωάννου είναι διαθέσιμη είτε από το ΙΝΜΕΚΟ (inmeko@otenet.gr), είτε από τον ίδιο (papai@simbiosis.gr).

Ο «οδικός χάρτης» είναι το Πρόγραμμα Δράσης για να πετύχει η λειτουργία του Social Cluster. Πρέπει να είναι: Απλό, Ευέλικτο, Επεκτάσιμο & Αναθεωρήσιμο.

Οι συμμετέχοντες, και όποιοι άλλοι θέλουν, κλήθηκαν και καλούνται να τροφοδοτήσουν το επιδειχθέν site (η Κοινωνική Οικονομία μας απογειώνει …), επικοινωνώντας με τον κ Ι. Ρουμελιώτη (6906388500, roumeliotis@cdt.eu.com) ώστε να αρχίσει να έχει μια πιο ρεαλιστική φόρμα, όταν θα το συζητήσουμε ξανά.

Το επιδειχθέν site «η Κοινωνική Οικονομία μας απογειώνει …».

Στο site Social Cluster, ή Greek Social Market, ή Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  μας απογειώνει, έχουν προβλεφθεί τα: Home, S.E.A (Social Economy Actors, δηλ. ποιοι είμαστε, πιθανόν ομαδοποιημένοι), Blog (χώρος με ειδήσεις, άρθρα, βιβλιοθήκη κλπ), contact (με στοιχεία για επαφές και επικοινωνίες), shop (με κατηγοριοποίηση σε προϊόντα, σε προσφερόμενες υπηρεσίες και άλλες υποκατηγορίες, με περιγραφή του είδους και τιμή), forum (για οργανωμένη συζήτηση και θέματα, ακόμα και δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών, υποστήριξης και επαγγελματικής κατάρτισης) και Μέλη (για να βρεις κάποιο μέλος με τ στοιχεία επικοινωνίας του, χώρο για σχολιασμό και πολλά περισσότερα).

Ο κ Γεωρ. Κωστής ενημέρωσε για την προσπάθεια: «Συνέργεια Τοπικών Παραγωγών» η οποία είναι μία κοινή προσπάθεια τοπικών παραγωγών, καθοδηγούμενη από το συνεταιριστικό πνεύμα. Η ιδέα προήλθε από την αυξανόμενη τάση των καταναλωτών για την αγορά βιολογικών και άλλων ποιοτικών προϊόντων τοπικών παραγωγών και για την τάση για «Τοπικοποίηση» σε αντίθεση με τη παγκοσμιοποίηση και με στόχο να προωθήσει τα προϊόντα των μελών της.

Ο κ Λ. Μπρέχας έδωσε μερικά στοιχεία για τα μοντέλα που προωθεί η Διεθνής Συμμαχία Συνεταιριστών (International Cooperatives Alliens-ICA), τις συνεργατικές πλατφόρμες και τα εκπαιδευτικά πακέτα για την Κοινωνική Οικονομία. Επίσης αναφέρθηκε στον Ευρωπ. Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ, eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985R2137&from=EL)

Αλλά το σημαντικότερο σε ένα διαδικτυακό χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας, όπως φάνηκε στις μέχρι σήμερα συζητήσεις, είναι η ευκαιρία και δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους οι διάφορες δομές Κοινωνικής Οικονομίας, να γνωριστούν, και να συνεργασθούν σε κοινές προσπάθειες.

Ο κ Βασίλης Τακτικός εξέφρασε την άποψη ότι όπως φαίνεται ο χώρος της Κοινωνικής Οικονομίας είναι πολύ παρεξηγημένος και σε γενικές γραμμές «άγνωστος», ακόμα και σε κοινωνικούς επιστήμονες, ακόμα και σε οικονομικούς επιστήμονες. Άλλωστε δεν φαίνεται να είναι από τα αγαπημένα θέματα των πανεπιστημιακών.

Πιστεύοντας ότι όλα οδηγούν ότι στην επόμενη εποχή, της «γνώσης» ή κατ’ άλλους της «4.0», η Κοινωνική Οικονομία θα αποκτήσει πρωτεύουσα θέση, ή έστω ισομοιρία, δηλαδή 30% τουλάχιστον Κοινωνικής Οικονομίας εκεί που σήμερα στην ΕΕ είναι 10% και στην Ελλάδα 1,2% ΜΟΝΟ, προκύπτει η επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν δομές και κινήματα που θα στηρίξουν μαζικά την μετάβαση στην Κοινωνική Οικονομία.

Την επόμενη Δευτέρα, 9 Νοε 2020, στις 20.00, το τακτικό ραντεβού με ανοικτή, αλλά εστιασμένη σε συγκεκριμένα θέματα πρόσκληση του ΙΝΜΕΚΟ θα έχει στα θέματα: (1) την πρόοδο της πρόσθεσης στοιχείων στο πιλοτικό site, (2) το πλαίσιο αρχών και στόχων της πρωτοβουλίας και (3) τον οδικό χάρτη (πρόγραμμα δράσης) της πρωτοβουλίας. Πληρ: inmeko@otenet.gr, 210 8813760

Για την καταγραφή, Δημήτριος Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα