Τρία χρόνια εφαρμογής του ν. 4019. Ποια τα αποτελέσματα;

(Ή γιατί το επείγον δεν πρέπει να υπονομεύσει το σημαντικό…)

Πέρασαν 3 χρόνια εφαρμογής του ν. 4019 για την κοινωνική οικονομία και 2 χρόνια εφαρμογής των σχεδίων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ.

Ερωτώ.

  • Πόσες ΚΟΙΝΣΕΠ έχουν δημιουργηθεί από τα σχέδια ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ;
  • Αυξήθηκε η απασχόληση μέσω ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ;
  • Ποιο τελικώς ήταν το κόστος ανά παραχθείσα θέση εργασίας από ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ;
  • Μήπως οι ΚΟΙΝΣΕΠ που έχουν δημιουργηθεί εκτός ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ είναι περισσότερο αποτελεσματικές, γιατί κατάφεραν και ενσωμάτωσαν το τεράστιο κοινωνικό κεφάλαιο του εθελοντισμού και της δικτύωσης;

Ο εθελοντισμός και η δικτύωση είναι σύμφυτες με την λειτουργία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, το κάνουν χρόνια χωρίς καμιά χρηματοδότηση.

Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε ότι οι ΚΟΙΝΣΕΠ που δημιουργήθηκαν από Δήμους και έλαβαν χρηματοδοτήσεις από Δήμους με ανάθεση, χωρίς μειοδοτικό διαγωνισμό, εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης και οι σχετικές συμβάσεις καταπίπτουν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτή είναι η συνέπεια της εμπλοκής φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην κοινωνική οικονομία…. Τέτοιες πρακτικές πρέπει να τις αποφύγουμε τώρα.

Ασφαλώς δεν υπάρχει χρόνος για μια ενδελεχή αξιολόγηση των εφαρμογών κοινωνικής οικονομίας στη χώρα, ωστόσο το επείγον δεν πρέπει να υπονομεύσει το σημαντικό για μια ακόμη φορά. Αυτό σημαίνει ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να λειτουργήσει ο σχεδιαζόμενος Περιφερειακός Μηχανισμός με βάση τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων των ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ. Δεν πρέπει να πάει χαμένη ακόμη μια ευκαιρία, η τελευταία ίσως για να παραχθεί τοπικό εισόδημα και θέσεις εντάσεως εργασίας στην Ελλάδα. Πόσα χρήματα διατέθηκαν και πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν άραγε από τα ΚΕΚ μέσω της περίφημης κατάρτισης τα τελευταία 20 χρόνια;

Οι προτάσεις μου είναι.

  • Να αξιοποιηθούν σε ρόλο «μπροστάρη» εκείνες οι ΚΟΙΝΣΕΠ και οι άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν παράξει έργο. Αυτές πρέπει να αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή εταίρου. Ποιος άλλος άραγε μπορεί να σχεδιάσει την κοινωνική οικονομία σε κάθε περιφέρεια αν όχι αυτοί που την δουλεύουν καθημερινώς;
  • Nα υπάρξει ποσόστωση στο ΔΣ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων και την πλειοψηφία να κατέχουν οι ΚΟΙΝΣΕΠ και οι λοιπές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
  • Να αυξηθεί ο προϋπολογισμός δικτύωσης μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ εις βάρος της δικτύωσης μεταξύ εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.), ή μεταξύ       άλλων τοπικών φορέων. Η ανάγκη είναι να δικτυωθούν πρωτίστως όσοι κάνουν κοινωνική οικονομία.

Ευάγγελος Σπινθάκης