Η δημοκρατική κατάκτηση της διαβούλευσης

Φίλοι συνεργάτες,

Η δημοκρατική κατάκτηση της «διαβούλευσης» μας δίνει την δυνατότητα, και ίσως πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε και ως άσκηση ενδυνάμωσης της δημοκρατίας μας, να συμβάλλουμε στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, και στην προκειμένη περίπτωση, στην ορθότερη διαμόρφωση του Σχεδίου Ανοικτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων Αναπτυξιακών Συμπράξεων.

Η υπό σύσταση Δομή Στήριξης Κοινωνικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας-ΔΟ.Σ.ΚΟ.ΚΕ.Μ. μέσα από μακροχρόνια κοινωνική ζύμωση σε Ομάδες Εργασίας, συμμετοχή ή/& συνδιοργάνωση ημερίδων & συνεδρίων και σε άλλες ανοικτές εκδηλώσεις, και μετά από την συνεδρίαση της Συντονιστικής Ομάδας της 27ης Αυγ 2014, στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης διαμόρφωσε τις συνημμένες προτάσεις.

Η ευρύτατη συμμετοχή όλων, και η παρότρυνση και άλλων συμπολιτών, να συμμετέχουν στην διαβούλευση, μέχρι τις 23.59, της 31ης Αυγ 2014, στο http://195.167.92.159:8443/diavkoinsep/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.aspx δυναμώνει την δημοκρατία μας, και στην ειδική αυτή περίπτωση, ίσως καταστήσει αποτελεσματικότερη την διαχείριση των διατιθέμενων πόρων, και προωθήσει το ΟΡΑΜΑ για την Κοινωνική Οικονομία.

Για την Συντονιστική Ομάδα