Social Activism Αθηνών: Νέοι δημιουργικοί δρόμοι

Γράφει η Νατάσα Στάμου
Δημοσιογράφος

 

teyxos5-stamouΕάν η «Social Activism Αθηνών» αποτελούσε μία έντυπη εφημερίδα, θα μετρούσε ήδη ένα μήνα κρεμασμένη στα περίπτερα. Όντας διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης, καταγράφει ένα μήνα ζωής στην απέραντη δεξαμενή πληροφοριών του διαδικτύου και τέσσερα πολύ δημιουργικά τεύχη.

Με το πέμπτο τεύχος, όχι ανά χείρας αλλά επί… της οθόνης, και ύστερα από πάνω από 80 άρθρα να «ταξιδεύουν» ήδη προς αναζήτηση αποδεκτών, δεν έχει ιδιαίτερη θέση ο απολογισμός των μέχρι σήμερα πεπραγμένων. Αντιθέτως, επιβάλλεται η εστίαση στο πρόγραμμα δράσης, ο ορισμός νέων στόχων και η διάνοιξη νέων οριζόντων.

 

Η «Social Activism Αθηνών» μέχρι σήμερα

Ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής οικονομίας, προβλήματα που αντιμετωπίζει το κέντρο της Αθήνας και τα προάστια της πόλης σήμερα, αναδείχθηκαν και θα συνεχίσουν να αναδεικνύονται μέσα από την ιδιαίτερη γραφή και κυρίως την ευαισθησία των συντακτών της.

Στο παρόν τεύχος, κάνει την εμφάνισή της και μία νέα ιδέα η οποία είναι ευχής έργον να αγαπηθεί από τους διαδικτυακούς φίλους της εφημερίδας. Η πόλη αλλιώς… ή ίσως και η δική μας πόλη. Η δική μας οπτική, η δική μας ματιά στην πόλη που κατοικούμε, στην περιοχή όπου εργαζόμαστε, στο δρόμο που περιδιαβαίνουμε τακτικά ή σπάνια.

 

Η πόλη αλλιώς…

Φωτογραφίες, σκέψεις, (συν)αισθήματα εμβαπτίζονται στην προσωπική γραφή, και μέσα από το δυαδικό σύστημα του υπολογιστή φτάνουν με αναγνώσιμη και αναγνωρίσιμη μορφή στους παραλήπτες. Ταυτόχρονα, μέσω αυτής της περιπλάνησης στην πόλη μας ανιχνεύονται, εκτός από τα περιβόητα «κακώς κείμενα» που τόσο εύκολα όλοι μπορούμε να καταγράψουμε, και νέες προτάσεις για την ανατροπή τους ή κυριότερα «καλές πρακτικές», θετικά παραδείγματα, αξιόλογες ενέργειες φορέων ή ακόμα και μεμονωμένων ατόμων που αξίζουν να βρουν υποστηρικτές και μιμητές.

Σε αυτή την προσπάθεια αναζητούνται νέοι συνεργάτες και κυρίως φίλοι. Μέσω των κοινωνικών δικτύων, των social media, και της τεχνολογίας, επιδιώκεται συντάκτες και πολίτες να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και αλληλεπίδραση.

 

Νέες Έρευνες

Παράλληλα, μία σειρά από έρευνες έχουν δρομολογηθεί. Ορισμένες υλοποιούνται ήδη και κάποιες άλλες βρίσκονται ένα βήμα πριν την τελική επεξεργασία και παρουσίαση. Η συλλογή στοιχείων δεν είναι πάντοτε εύκολη, ενώ η μεθοδολογική προσέγγιση παραμένει συνεχώς πεδίο γόνιμης αντιπαράθεσης μεταξύ των συντακτών που προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Οι έρευνες καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, που εκτείνονται από τους τομείς της κοινωνικής οικονομίας και του κοινωνικού ακτιβισμού έως τη δράση των εθελοντικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

Δημοσιογραφικές Έρευνες

Μέσω δομημένων ή ημιδομημένων συνεντεύξεων επιχειρείται η ανίχνευση και αποτύπωση ζητημάτων που απασχολούν τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σε (νεο)άστεγους, (νεό)πτωχους, μετανάστες, πρόσφυγες, εξαρτημένα, εκδιδόμενα ή/και κακοποιημένα άτομα και συλλήβδην τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στις έρευνες σκιαγραφούνται τα ψυχοκοινωνικά προφίλ των συγκεκριμένων κατηγοριών του πληθυσμού, εντοπίζονται και αναφέρονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι δράσεις για την κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Παράλληλα, δια συνεντεύξεων με εκπροσώπους των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών χαρτογραφούνται εκ νέου το κέντρο και τα προάστια της Αθήνας και αναλύονται όλα τα φαινόμενα εκείνα που οξύνονται ειδικά στην τρέχουσα οικονομική – κοινωνική συγκυρία. Επιπλέον, αξιολογούνται από τους ίδιους τους μη κερδοσκοπικούς φορείς, η εθελοντική διάθεση και προσφορά των πολιτών προς το κοινωνικό σύνολο αλλά και οι μέθοδοι και πρακτικές προσέλκυσης εθελοντών και επικοινωνίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Με γνώμονα τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης προβάλλονται αξιόλογες προτάσεις και εγχειρήματα των οργανώσεων που αποδεδειγμένα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

 

Συμπράξεις

Οι συνεργασίες τις οποίες αναπτύσσουν οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για την υλοποίηση των δράσεών τους αποτελεί ένα ακόμη ζήτημα που τίθεται στο στόχαστρο της δημοσιογραφικής ομάδας.

Στο πλαίσιο των ποικίλων προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ανθρωπιστικής βοήθειας, περιβάλλοντος και πολιτισμού που υλοποιούνται σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο προβλέπεται και μάλιστα απαιτείται η ανάπτυξη συνεργειών τόσο μεταξύ των οργανώσεων όσο και ανάμεσα στις οργανώσεις και δημόσιους φορείς.

Διαθέτουν οι Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην Ελλάδα κουλτούρα συνεργασιών; Είναι το βασικό ερώτημα το οποίο ανακύπτει ως προβληματισμός από αυτή την έρευνα, ενώ ανιχνεύονται και τα τυχόν στοιχεία ανταγωνιστικότητας μεταξύ των οργανώσεων καθώς και η τάση τους σε πολλές περιπτώσεις να υιοθετούν αρνητικές πρακτικές και πρότυπα από το χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Με προβληματισμούς που ανέκυψαν κατόπιν παρατήρησης και προγενέστερης μελέτης, στόχος της έρευνας αυτής είναι να καταγραφούν οι απόψεις όσο το δυνατόν περισσότερων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και να παρουσιαστεί μία ολοκληρωμένη εικόνα για τις προθέσεις τους σχετικά με τη λειτουργία του «τρίτου» τομέα.

 

Κοινωνικές Έρευνες

Η γυναίκα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τι προσφέρει η ενεργητικότητα μίας γυναίκας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προς όφελος της κοινωνίας; Η απάντηση σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μοιάζει αυτονόητη ωστόσο, η θέση και ο ρόλος του γυναικείου φύλου στους οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και γενικότερα δεν υπήρξε πάντοτε δεδομένος.

Σε ιδιαίτερη έρευνα των συντακτών της «Social Activism Αθηνών» τίθενται υπό διερεύνηση η θέση της γυναίκας στην εργασία καθώς και σε ηγετικές θέσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης με έμφαση στο Δήμο και την Περιφέρεια Αττικής. Επιμέρους διαστάσεις και ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που η γυναίκα διοικητικό στέλεχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση χαρτογραφεί τα προβλήματα της Τοπικής Κοινωνίας, η θεσμική στήριξη που παρέχεται στις γυναίκες με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, η ουσιαστική στήριξη της γυναίκας καριέρας αλλά και κοινωνικά εμπόδια έμφυλου χαρακτήρα προσεγγίζονται μέσα από τη βιογραφική αφηγηματική μέθοδο των συνεντεύξεων με γυναίκες κατόχους ηγετικών θέσεων.

Προσφερόμενες υπηρεσίες για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

«Κατά πόσο γνωρίζουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τις προσφερόμενες υπηρεσίες στην περιοχή της Αττικής για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες;»Είναι μια από τις ερωτήσεις που πολλές φορές έρχονται αυθορμήτως στα χείλη όλων μας. Οι συντάκτες της εφημερίδας επεξεργάζονται ήδη τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας με σκοπό τη διερεύνηση των τρόπων ενημέρωσης, καθώς και την αποτελεσματικότητα της ενημέρωσης αυτής, όσον αφορά στα προγράμματα του Δήμου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και αντίληψη του ζητήματος επιχειρείται η προσωπική επαφή με τους υπεύθυνους των αρμόδιων φορέων και των γραφείων που λειτουργούν στα πλαίσια του Δήμου, αλλά και με άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Γυναίκες, Νέοι και απασχόληση

Καθώς η ανεργία τείνει να γίνει η καθημερινότητα για μεγάλο μέρος του μέχρι σήμερα ενεργού πληθυσμού της χώρας και ειδικά των μεγάλων αστικών κέντρων, ζητήματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας δε μπορούν παρά να κατέχουν ξεχωριστή θέση ειδικά σε μία εφημερίδα η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει χρηστική ενημέρωση.

Η αλληλέγγυα οικονομία που αναπτύσσεται ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, η ανάπτυξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας αλλά και προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης συμβουλευτικής στη σημερινή δύσκολη συγκυρία αναδεικνύονται σε πλείστα άρθρα σε κάθε τεύχος με σκοπό τη διάνοιξη νέων δρόμων και την πληρέστερη ενημέρωση.